Nieuws Marketing

Verkoop Vijfhoek-passage in Oldenzaal bespreekbaar

Sloop van de passage Deurningerstraat is voor Unibail Rodamco nog steeds onwenselijk. Maar als voldaan wordt aan vier harde voorwaarden, heeft het vastgoedbedrijf geen ‘principiële bezwaren’ tegen verkoop van deze poot van winkelcentrum In den Vijfhoek.

Van onze redactie 12 april 2016

Vijfhoek Oldenzaal Lars Smook 1

Burgemeester Theo Schouten deelde dit standpunt maandagavond mee aan de raad tijdens de behandeling van het revitalisatieplan voor de Vijfhoek in het politiek forum. Vier eisen heeft Unibail bij de gemeente neergelegd voor het afstoten van de veelbesproken winkelpassage. Die maatregel moet voldoende draagvlak hebben bij de ondernemers aan de Deurningerstraat. Belangrijk is ook dat de gemeenteraad op korte termijn (eind deze maand en in juni) alle knopen doorhakt.BibliotheekOok bij verkoop van de passage moet de verhuizing van de openbare bibliotheek naar de Vijfhoek wel zijn beslag krijgen. En tenslotte moet er volledige overeenstemming zijn over de uiteindelijke koopsom. Waarbij de huidige eigenaar volledig gecompenseerd wil worden voor alle kosten die voortvloeien uit zo’n transactie.WG-planWaar de ondernemers in de aanloopstraten weinig fiducie hebben in het alternatieve WG-plan ('een brug te ver') zag Edgar Visscher (VVD) wel perspectief in dit voorstel. De oplossing die WG aandraagt, verschilt volgens hem slechts een heel klein beetje van de oplossing die is aangedragen door het CDA, VVD en PvdA. „Knip die passage ook door”, riep Visscher op, „en we zijn er.” Burgemeester Schouten maakte duidelijk dat het college van B en W op zich bereid is mee te denken over een gefaseerde uitwerking van de WG-variant.

Foto: Lars Smook