Nieuws Marketing

'Vijfhoek in Oldenzaal slopen en niet oplappen'

Winkelcentrum 'In den vijfhoek' moet worden gesloopt en niet worden opgeknapt. Als miljoenen euro’s worden gestoken in het aantrekkelijker maken van de Vijfhoek moet de stad ‘nog eens 35 jaar tegen dit wanstaltige gebouw aan kijken’. Dat is de rotsvaste overtuiging van de Stichting Stadshart Oldenzaal.

Van onze redactie 4 maart 2016

In den vijfhoek Frans Nikkels

In een brief aan het gemeentebestuur uit de stichting haar zorgen over de plannen die er zijn voor een opwaardering van het winkelcentrum. Gemeente en vastgoedeigenaar Unibail Rodamco willen miljoenen investeren in de Vijfhoek en het omliggende gebied. Onderdeel van het plan is het afsluiten van de passage richting Deurningerstraat. Een maatregel die op fel verzet stuit bij ondernemers in de Deurninger-, Steen- en Grootestraat.Extern onderzoekStadshart pleit voor een fundamenteel extern onderzoek. Een onderzoek dat duidelijk moet maken wat het kost om de Vijfhoek te slopen en wat herontwikkeling van deze locatie kan opleveren. Concreet wordt daarbij gedacht aan de herbouw van woningen, werkplaatsen en winkels. Paul Borghuis, woordvoerder van de Stichting Stadshart, stelt vast dat de huidige plannen absoluut niet stroken met het gemeentelijk Masterplan Binnenstad. „Dit plan gaat uit van een uiteindelijke ontmanteling van het winkelcentrum en het herstellen van het oude stratenpatroon”, benadrukt de stichting. Borghuis citeert: „Het valt te overwegen om het winkelcentrum In den Vijfhoek, dat ooit als een vreemd lichaam bezit heeft genomen van de binnenstad, te vervangen door een bebouwing met structuur die weer recht doet aan het vroegere karakter. Het oorspronkelijke karakter kan dan worden hersteld.”Gouden kansDuidelijke taal, meent Borghuis. „Er ligt nu een gouden kans om dit onderzoek uit te voeren.”Als het onderzoek aantoont dat een volledige sloop van de Vijfhoek op korte termijn niet mogelijk is, dan pleit Stadshart voor een gefaseerde aanpak.

Foto: Frans Nikkels