Nieuws Marketing

Vrouwenbijbel wordt meer dan een bloemetjeskaft

Er komt een speciale Vrouwenbijbel. Gisteren werd hij (of is in dit geval 'zij' beter?) gepresenteerd. Handboek voor gelovige feministen en meer vrouwen op de kansel? De Zwolse theologe Hanneke Schaap is de hoofdredacteur en schetst toch een wat genuanceerder beeld.

Frans Ebeltjes 12 februari 2016

Bijbel stockpixabay

Vrouwen komen van Venus, mannen van Mars. Zelfs in een geëmancipeerde samenleving zijn de verschillen niet te ontkennen. Niet zo vreemd dus dat er een speciale Vrouwenbijbel wordt uitgebracht. Geen gewone bijbel met een bloemetjeskaft, maar een boekwerk dat vanuit verschillende invalshoeken het bijbelse perspectief aanvult en informatie geeft voor de vrouw van nu.

Verbinding"Er wordt verbinding gezocht met het eigen leven. Het wordt geen polemiek (openlijk gevoerde pennenstrijd -red.)", vertelt Hanneke Schaap. De Zwolse theologe is door de uitgever Jongbloed aangezocht als hoofdredacteur. In die functie stuurt ze vanuit haar Westenholtese woning een groep van pakweg zeventig vrouwelijke schrijvers aan, afkomstig uit een heel scala van kerkelijke denominaties in het hele land. Ze leest, beoordeelt en bespreekt alle teksten en draagt op enkele thema's zelf bij aan de productie die naast de HSV-bijbeltekst in de Vrouwenbijbel komt.

Het maakt direct duidelijk dat de Vrouwenbijbel geen feministische variant op de bijbel wordt die een andere wind zal gaan laten waaien door Reformatorisch Nederland, of die het bestuur van de SGP een andere kijk gaat geven op de verkiesbaarheid van vrouwen in de top van de partij. De rol van de vrouw in het kerkelijk ambt, onderdanigheid aan de echtgenoot, de positie in gezin en samenleving; het zijn niet deze grote thema's waarover de Vrouwenbijbel nu ineens een ander geluid zal laten horen, gebaseerd op nieuw studiemateriaal en geëvolueerde meningen.

SeksualiteitThemapagina's over bijvoorbeeld liefde en seksualiteit (bij het boek Hooglied) en een encyclopedie van alle vrouwen die in de Bijbel genoemd worden moeten de vrouwenthema's verder uitdiepen. Zelfs hoofdredacteur Hanneke Schaap, als theologe toch niet onbekend met de bijbel, geeft toe verrast te zijn door een aantal zaken die door 'haar' schrijfsters werden aangeleverd. "Het is vooral verrassend te ontdekken hoe relevant de historische teksten uit de bijbel voor het leven van alle tijden is. Onze problemen en behoeftes, onderwerpen als leiding geven, de maatschappelijke positie, opvoeding, ons lijden aan imperfectie, maar ook basale zaken zoals ongesteldheid en kinderen krijgen; het wordt allemaal benoemd. God heeft wat dat betreft alles voor ons klaar gelegd, zo lijkt het wel."

CoverMet het alvast vrijgeven van het handzame boek 'Ruth' (een van de bijbelboeken die vernoemd is naar een vrouw), presenteerde bijbeluitgever Jongbloed in Heerenveen gisteren de Vrouwenbijbel. En ja; er komt wel een vrouwelijke cover. Beetje roze en met een bloeiende tak erop. Het oog wil ook wat. Voor de in 2011 uitgebrachte HSV-vertaling is gekozen om zo veel mogelijk aansluiting te krijgen met kerkelijk betrokken bijbellezeressen.

Het blijft overigens niet bij een Vrouwenbijbel. Er is ook een mannelijke variant in de maak. De mannen zijn gelijk met de vrouwen van start gegaan, maar zijn vervolgens straatlengtes achter geraakt in de verdere uitwerking. Zo zit dat dus bij die van Mars en Venus.

Foto: Pixabay