Nieuws Marketing

Wild plan wordt werkelijkheid

Lex Halsema | Foto: Gerard Burgers 19 januari 2016

Heveadorphaven1065

Soms blijft een wild plan altijd een plan. Soms wordt het werkelijkheid. Zoals de Heveahaven, schrijft De Gelderlander dinsdag.Vier grote steigers, een kleine twintig kleinere vingersteigers en een grote hoeveelheid betonblokken liggen prominent op de parkeerplaats aan de Heveaanse kant van wat in de volksmond het Sluizencomplex bij Driel heet. Medewerkers van een havenbouwbedrijf uit Genemuiden zijn volop in de weer met het monteren van die steigers op de betonblokken. Al moet je dat laatste met een korreltje zout nemen, of beter gezegd kunststof. De blokken mogen er dan uitzien als beton, het is met kunststof gemengd omdat het ook meteen de drijvers zijn waarop de Heveahaven in de Nederrijn moet drijven. De al langer bestaande kleine passantenhaven aan de Renkumse kant bij het stuwcomplex groeit de komende dagen uit tot een recreatieve jachthaven die met de naam Heveahaven naar het gelijknamige dorp wordt vernoemd.

WiegOosterbeker Oscar Hollink staat op het parkeerterrein tevreden te kijken naar de montage van de drijvende havendelen. Hollink is voorzitter van de Stichting Heveahaven en stond samen met Simone Langhorst aan de wieg van het plan. "Het is natuurlijk geweldig om te zien dat we planfase achter ons hebben en het idee nu praktijk is geworden. Het was hard werken, maar ik wil ook gezegd hebben dat we heel goede open gesprekken hebben gevoerd met Rijkswaterstaat en met de gemeente Renkum. Open wil zeggen dat we ook echt hebben gevraagd wat er allemaal wel en vooral niet kan. We hadden al snel in de gaten dat je vooral realistisch moet blijven'', kijkt Hollink op het afgelopen jaar terug.

CertificaathoudersEric van den Heuvel is bij de stichting verantwoordelijk voor de certificaathouders van de Heveahaven. Allemaal mensen uit deze omgeving in het het bezit van een boot. De aanleg van de haven, begroot op 90.000 euro, is gefinancierd vanuit crowdfunding en opgebracht door de certificaathouders. Die krijgen daar een gegarandeerde ligplaats voor terug en 10 procent korting op het liggeld. "We gingen uit van ongeveer twintig van die certificaathouders, maar het zijn er veertig geworden", zegt Van den Heuvel. "Er is in deze regio duidelijk behoefte aan een gezellige plek om je boot neer te leggen, onze verenigingshaven blijkt in die behoefte te voorzien."

De Heveahaven krijgt 49 ligplekken, veertig van die plekken zijn nu dus bezet. Dan zijn er nog vier 'vaste' plekken over - de laatste vijf zijn gereserveerd voor passanten. Ook krijgt de haven twee bootjes die per dagdeel te huur zijn. Hollink: "De eerste boot voor de verhuur hebben we al, een open motorbootje voor zes mensen met een 8 pk motortje. Dat gaan we tegen kostprijs verhuren. Ook daarin zie je dat we een stichting zonder winstoogmerk zijn. Een van onze doelen is om de rivier en de dorpen samen te brengen, met die huurbootjes willen we aan die doelstelling voldoen."

De Heveahaven gaat op 1 april open. Het vaarseizoen duurt tot eind oktober. De Heveahaven aan de Nederrijn krijgt 49 ligplekken, veertig van die plekken zijn nu al bezet.