Nieuws Marketing

Yvon Wille van PSO: 'Laat zién hoe sociaal je bent als bedrijf'

Socialer ondernemen, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werk bieden in je bedrijf: bij Twentse en Sallandse bedrijven zit dat in de genen. Van oudsher worden stads- en dorpsgenoten voor wie het moeilijk is een baan te vinden, door plaatselijke ondernemers aan het werk geholpen.

Van onze redactie 1 april 2016

Yvon Wille van PSO Emiel Muijderman

"In Twente doe je dat gewoon, daar wordt niet over gepraat. Toch is het voor bedrijven belangrijk om te laten zíén dat je als bedrijf je maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Niet alleen om de goodwill die dat oplevert buiten het bedrijf, maar ook om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt", benadrukt Yvon Wille van PSO Adviesburo in Rijssen.

NiveausPSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. "Met PSO meet je hoeveel je bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De PSO is een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status en drie treden, waarvan trede drie de hoogste is. Het doel is om via toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen, op een kwalitatief goede manier. Ook bedrijven die geen arbeidsplaatsen beschikbaar hebben, kunnen een PSO certificaat behalen door in te kopen en/of werk uit te besteden bij Sociale Werkvoorzieningen en bedrijven die ook PSO-gecertificeerd zijn.

Yvon Wille begeleidt bedrijven die willen weten wat hun mogelijkheden zijn om een PSO-certificatie te behalen of om hoger op de ladder te komen. Voordat ze haar adviesbureau begon gaf ze bij de gemeente Hengelo als intermediair, werkcoach en coördinator van Pact Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Hengelo praktische invulling aan maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen.

Ze begeleidde mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking naar duurzaam werk en wist bedrijven en organisaties enthousiast te krijgen om plannen te bedenken en uit te voeren op het gebied van sociaal ondernemen. Die ervaring zet ze nu in. "Het is geweldig om te zien hoe bedrijven zich sterk maken om socialer te ondernemen en zo bijdragen aan een betere samenleving", vertelt ze.

VoordelenVoor een bedrijf heeft PSO-certificering voordelen. "Een gecertificeerd bedrijf heeft zichtbare aansluiting bij de Participatiewet en boekt betere resultaten bij aanbestedingen", aldus Wille. "Zo stimuleren steeds meer gemeenten het sociaal ondernemen voor gecertificeerde bedrijven. En als steeds meer gemeenten bij bijvoorbeeld inkoop gaan vragen naar het certificaat, zullen meer bedrijven socialer ondernemen en kopen bij gecertificeerde bedrijven of de werkvoorzieningen."Wille verwacht dat socialer ondernemen door PSO in een stroomversnelling raakt. "Twentse en Sallandse bedrijven zijn sterk in sociaal ondernemen en kunnen dit nu door de PSO aantoonbaar maken. Dat is in het belang van de kwaliteit van hun bedrijf en van de eigen concurrentiepositie."

psoadviesburo.nl