Nieuws Marketing

Zestig procent van de Ommenaren wil winkelen op zondag

Bijna zestig procent van de Ommenaren gaat op zondag wel eens winkelen of boodschappen doen. Dat blijkt uit het representatieve onderzoek van I&O Research naar het draagvlak voor zondagopenstelling van de winkels in Ommen.

Van onze redactie 9 februari 2016

Open Thinkstock

Dit onderzoek moest er komen van de gemeenteraad. Een eerder plan om ondernemers vrije keus te geven hun winkel op zondag te openen, ging gepaard met resultaten van een enquête die volgens sommige raadsfracties niet representatief en onafhankelijk zou zijn.Enquêtes Het onderzoeksbureau heeft voor de gemeente enquêtes gehouden onder inwoners, passanten en toeristen, winkeliers en ondernemers uit toerisme, recreatie en horeca. Onder inwoners zijn a-select 2.000 uitnodigingen verzonden. Daarvan zijn 532 vragenlijsten ingevuld teruggestuurd (27 procent respons, dit is voldoende voor een representatieve uitkomst van het onderzoek). Bij 79 winkeliers is een vragenlijst afgegeven. Hiervan hebben 49 winkeliers de lijst ingevuld (62 procent). Bijna 150 passanten en toeristen zijn geïnterviewd en 10 recreatieondernemers en horeca-ondernemers zijn telefonisch bevraagd.

Recreatieve gemeenteVan de passanten en toeristen gaat zelfs meer dan zestig procent wel eens winkelen of boodschappen doen op zondag, zo heeft I&O Research vastgesteld.In de zomer is als proef vier keer winkelzondag gehouden in het centrum van Ommen. Ongeveer de helft van de Ommenaren heeft minimaal een van deze dagen gewinkeld. Bijna alle ondernemers zijn positief over zondagopenstelling omdat Ommen een recreatieve gemeente is. Ze geven aan dat zondagopenstelling vooral gewenst is in de zomermaanden. Voor de rest van het jaar zijn de meningen verdeeld. De horeca-ondernemers in het centrum zien positieve effecten. Voor de horeca buiten het centrum heeft de koopzondag een nadelig effect. Van de inwoners vindt een kwart dat de koopzondag moet worden afgeschaft. Ruim de helft wil een groter aanbod dan de vier koopzondagen die in 2015 zijn gehouden.

12 koopzondagenIn de vergadering van 18 februari wordt de raadscommissie gevraagd te kiezen welke optie de gemeente nu moet uitwerken. Handelsvereniging Ommen heeft de voorkeur voor 12 koopzondagen in het jaar. Twee in het voorjaar (rond de meivakantie), acht aaneengesloten zondagen in de zomer en twee aan het einde van het jaar (rond kerst en sinterklaas). De commissie kan ook kiezen om openstelling op alle zondagen in het jaar mogelijk te maken. Als derde optie kan de huidige situatie worden voortgezet. Dat betekent geen enkele winkelzondag.

Foto: Thinkstock