Nieuws Marketing

Zwolle eet van lege bouwgrond

Vele hectares grond wachten al jaren op woningbouw. Prima geschikt voor bioboeren die Zwolle voorzien van voedsel.

Jordy Boschman 3 maart 2016

Akker landbouw

Wat doe je met al jaren braakliggende bouwgrond aan de stadsranden van Zwolle? Je kunt er, zoals nu vooral gebeurt, boeren mest uit laten rijden zolang er geen woningen worden gebouwd. Maar is er nu echt geen zinvollere betekenis aan deze lappen grond te geven, vroeg voormalig projectontwikkelaar Jos van Leussen uit Zwolle zich af.

Jawel, bijvoorbeeld door er bio-boeren te laten werken en hun producten rechtstreeks te leveren aan de stad. Van Leussen werkte bijna een jaar aan het idee, dat sinds gisteren praktijk is geworden. Op landgoed De Horte in Dalfsen werd de organisatie Zwolse Stadslanderijen opgericht, onder de vleugels van Landschap Overijssel.

Stadslanderijen begint met een proefveld tussen Berkum en Herfte. Daar ligt dertig hectare 'wachtgrond' van gebiedsontwikkelaar BPD en Trebbe Projecten én twee hectare van Landschap Overijssel.

SlagerDrie boeren zorgen er dit jaar voor dat het grasland omgezet wordt in biologisch beheerde grond waar de Zwolse inwoner profijt van heeft. Hoe? Neem de pinken van Henk Aa, eigenaar van Aver Heino. Hij laat zijn beesten binnenkort grazen in dit gebied. Worden ze geslacht, dan gaat het vlees naar een biologische - bij voorkeur - Zwolse slager om vervolgens bij de Zwollenaar op het bord te belanden, zo is het plan. Vlees uit eigen stad.

Gemeente"Dit proefveld is pas het begin", meent initiatiefnemer Van Leussen. In totaal ziet hij aan de Zwolse stadsranden vijfhonderd hectare grond die zich leent voor zijn plan. Daarvoor moet hij echter de gemeente Zwolle meekrijgen, want veel onontwikkelde bouwgrond aan de randen van onder meer Aa-landen en Stadshagen is gemeentelijk bezit.

Vooralsnog is de lokale overheid geïnteresseerd, maar terughoudend. Waar Van Leussen een heilig geloof heeft in het bio-boeren op deze gronden, heeft de gemeente op honderden hectare nog pachtcontracten met boeren. Veelal eenjarig, maar op dit moment is er nog geen knoop doorgehakt over een mogelijk andere invulling van deze 'bouwgronden'.

>>>Lees het volledige artikel in de Stentor.