Nieuws Personeel

Akzo betaalde tonnen aan zieke werknemer

Bedrijf uit Hengelo treft schikking na vermoedelijke kwikvergiftiging, zo blijkt uit vertrouwelijke documenten.

Lucien Baard | Foto: Carlo ter Ellen 13 april 2016

Akzo geheime documenten carlo ter ellen

>>>Lees ook het artikel: Doos met geheime informatie over AKZO Nobel gevonden in Hengelo

AkzoNobel heeft in 2014 enkele tonnen betaald aan een tijdelijke medewerker die in 2003 in de Hengelose chloorfabriek vermoedelijk een kwikvergiftiging met blijvend letsel opliep. Hoewel aansprakelijkheid daarvoor niet is erkend - en de vergiftiging wordt ontkend - liet Akzo het niet tot een rechtszaak komen en is er een schikking getroffen.

VeiligheidVolgens Akzo heeft in de fabriek - die in 2005 werd gesloten - nooit een werknemer een vergiftiging opgelopen door te veel ingeademde kwik. "We zijn altijd koploper geweest als het ging om veiligheid", zegt locatiedirecteur Peter de Jong. Over de schikking is met de monteur geheimhouding afgesproken. De getroffen medewerker weigert commentaar. De Jong wil alleen 'in algemene termen' reageren. De vermoedelijke kwikvergiftiging en de schikking blijken uit vertrouwelijke documenten en (deels interne) mailwisselingen van Akzo. Die werden gevonden in een verhuisdoos op een oud bedrijfsterrein in Hengelo.

ZiekteclaimUit de documenten komt naar voren dat de Hengeloër beschikt over 'in elk geval twee medische adviezen', die zijn ziekteclaim kunnen ondersteunen. Een ZGT-arts schrijft in juli 2004 'dat de gegevens wijzen op een forse kwikvergiftiging'. De eigen medisch expert van Akzo stelt november 2005 'dat geconcludeerd mag worden dat betrokkene een kwikvergiftiging heeft doorgemaakt'.

Schade-expertUit de stukken blijkt dat AkzoNobel het destijds niet aandurfde om het tot een rechtszaak te laten komen over aansprakelijkheid. De eigen schade-expert had 'gerede twijfels' over drie Akzo-getuigen, die konden verklaren dat het bedrijf altijd voldoende veiligheidsmaatregelen nam en daarop toezag, ook ten aanzien van het slachtoffer. "De vraag is wat er van de verklaringen overblijft, als zij aan een kritisch verhoor worden onderworpen. (...) Daarmee wordt de uitkomst bij de kantonrechter een loterij."

Verder stelt die schade-expert vast dat de monteur 'aannemelijk kan maken' dat er momenten zijn geweest dat hij is blootgesteld aan kwikdampen boven de wettelijke norm. Directeur De Jong zegt evenwel, dat dit 'niet automatisch betekent, dat een werknemer ook teveel inademt'. "Blootstelling in de lucht is niet hetzelfde als inademen. Medewerkers hadden persoonsbeschermende middelen, zoals luchtmaskers. Als die, zoals voorgeschreven, werden gedragen, bleven we altijd binnen de richtlijnen voor de hoeveelheid kwik in hun urine."

Goed werkgeverIn 2007 is afgesproken met de monteur dat, als er blijvende gezondheidsschade zou zijn door een kwikvergiftiging, Akzo die zou vergoeden. Het bedrijf bestreed die schade, maar liet het ook op dat punt niet tot een proces komen. De Jong: "Er was een patstelling. We deden wat van een goed werkgever verwacht mag worden. Er kon niet onomstotelijk bewezen worden dat de schade door de kwikblootstelling kwam. En wij konden ook het tegendeel niet onomstotelijk bewijzen."

Een schikkingsbedrag van enkele tonnen duidt hoe dan ook - erkent nu de toenmalige letselbehandelaar van Akzo desgevraagd - in algemeenheid op een aanzienlijke schade.

>>>Lees verder in de Twentsche Courant Tubantia