Nieuws Arbeidsmarkt

Nieuw beleid moet aannemen arbeidsgehandicapten versimpelen

Een nieuw beleid moet het gemakkelijker maken voor arbeidsgehandicapten om werk te vinden. Dit heeft het kabinet vorige week bekend gemaakt. Het overkoepelende doel van de voorgestelde maatregelen is om de regels rondom arbeidsgehandicapten te versimpelen, waardoor meer mensen met een arbeidsbeperking toegang tot de arbeidsmarkt zullen krijgen. De versimpeling van het nieuwe beleid is door vele belangenorganisaties bewierookt.

Elisabeth Dean 1 december 2018

Nieuw beleid arbeidsgehandicapten makkelijker maatregelen

Vorig jaar kondigde het kabinet een nieuw beleid aan voor arbeidsgehandicapten. Doel was om meer mensen met een handicap op de ‘reguliere’ werkvloer te plaatsen. Het resultaat was echter dat steeds meer arbeidsgehandicapten zonder werk thuis kwamen te zitten. Alhoewel het beleid een goede intentie had, pakte de administratieve rompslomp en de schrapping van beschutte werkplaatsen niet gunstig uit. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft daarom vorige week aangekondigd een streep onder deze omstreden maatregelen te zetten.

Lees ook: Zo maakt Brainport Assembly een miljoen omzet met arbeidsgehandicapten

Concreet betekent dit dat arbeidsgehandicapten niet langer onder het minimumloon betaald mogen worden. Ook zullen er weer meer beschutte werkplaatsen komen voor arbeidsgehandicapten, die op de ‘reguliere’ arbeidsmarkt geen werk kunnen vinden. De laatste grote verandering is dat de administratie rondom de loonkostensubsidie versimpeld zal worden. Dit zal het aannemen van arbeidsgehandicapten een stuk gemakkelijker maken voor werkgevers. Van Ark hoopt alle beleidsaanpassingen uiterlijk in 2020 te kunnen uitvoeren.

Niet genoeg

Ondanks de positieve geluiden van belangenorganisaties, krijgt het nieuwe beleid ook kritiek. Zo is het nog steeds mogelijk dat mensen onder het wettelijke minimumloon verdienen, als zij door hun beperking niet fulltime kunnen werken. Daarnaast zijn er geen plannen aangekondigd om meer werkplekken voor arbeidsgehandicapten te creëren (behalve beschutte werkplaatsen bij de overheid), waardoor veel mensen met een beperking alsnog buiten de arbeidsmarkt achterblijven. De grootste winnaar van dit nieuwe beleid is dus vooral de werkgever.

Lees ook: Roger uit Rijswijk zit in een rolstoel en brengt ze ook aan de man

Kennis is vermogen

Werkgevers kunnen wel wat hulp gebruiken, want meer dan de helft van Nederlandse werkgevers heeft vorig jaar gemeld niet van plan te zijn om nog meer arbeidsgehandicapten aan te nemen, zo bleek uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De voornaamste reden die zij hiervoor gaven was gebrek aan kennis. Vaak is deze onwetendheid de grootste drempel voor werkgevers om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Om werkgevers hierbij een handje te helpen zijn er meerdere initiatieven die trachten de kenniskloof te overbruggen. Zo heeft Viking Direct in samenwerking met een aantal organisaties onlangs een infographic gelanceerd die stap voor stap uitlegt hoe werkgevers een persoon met een arbeidsgehandicapte kunnen aannemen.

Verhaal gaat verder onder de infographic.

Lees ook: 304 extra banen voor arbeidsgehandicapten Flevoland

Begin met een goed gesprek

De stappen zijn in principe heel simpel. Het begint altijd met goede communicatie, zodat de wensen en behoeften van het individu met een arbeidsbeperking duidelijk worden. Vervolgens kunnen de mogelijkheden voor aanpassingen bekeken worden. Werkgevers zijn verplicht aanpassingen voor arbeidsgehandicapten door de voeren, zolang deze redelijk zijn. Wat redelijk is voor een werkgever zal per situatie verschillen, maar factoren, zoals kosten en impact op andere werknemers, zullen hier bijvoorbeeld van op invloed zijn. Er bestaan verschillende subsidies en regelingen voor werkgevers om de kosten van maatregelen (deels) te dekken. Een arbeidsgehandicapte zal vaak zelf weten welke subsidies voor hem of haar van toepassing is, dus ook hier is communicatie van groot belang.

Voor werkgevers die ook met deze handvaten niet weten waar ze moeten beginnen, bestaan er organisaties die kunnen helpen bij het zetten van de eerste stap. De Nationale Talentenbank helpt werkgevers bijvoorbeeld met het vullen van vacatures met geschikte kandidaten die een beperking hebben. Onbeperkt aan de Slag biedt een soortgelijke service. Door de eerste stap te zetten en met arbeidsgehandicapten in gesprek te raken, is de grootste horde al overwonnen. Met een bereidwilligheid en een open communicatie zullen de meeste werkgevers het aannemen van een arbeidsgehandicapte zonder al teveel moeite doorstaan. Wat zij hiervoor terugkrijgen is dikwijls gemotiveerde, getalenteerde en gedreven werknemers die het bedrijf toegang bieden tot nieuwe klanten en markten.

Met een bereidwilligheid en een open communicatie zullen de meeste werkgevers het aannemen van een arbeidsgehandicapte zonder al teveel moeite doorstaan.