Aangeboden door Verderkijkers-campagne

Branded Content Personeel

Het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur

Een bedrijfscultuur waarin alle mensen – ongeacht hun onderlinge verschillen – erkend worden en meedoen, maakt bedrijven sterker. Hoe creëer je als ondernemer zo’n cultuur?

Jitske Kramer 28 oktober 2019

Jitske Kramer SZW

De overheid is de campagne Verderkijkers gestart. Die geeft ondernemers handvatten om discriminatie op allerlei gronden – van geslacht tot en met beperking – te voorkomen en de werkvloer divers en inclusief te maken.

Meer diversiteit op de werkvloer is vaak het genoemde antwoord op arbeidsdiscriminatie, gevolgd door de vraag wat dit het bedrijf nog meer oplevert. Met agile werken, co-creëren en innoveren worden we doodgegooid. Om deze werkwijzen te laten slagen, is het uitnodigen en ruimte geven aan uiteenlopende perspectieven essentieel. De praktijk is echter dat we mensen met vergelijkbare kwaliteiten aannemen: soort zoekt soort. Dat belemmert het creëren van een team met diverse kwaliteiten en achtergronden. Dat lukt wél als je deze neiging opzij schuift.

Eigenheid

Toch garandeert een divers team nog niet dat mensen meedoen, -praten en beslissen. Een eerste risico ontstaat bij het inwerken van nieuw personeel. Als je teveel nadruk legt op 'wij doen het hier zo', ram je alle diversiteit er bij de poort al uit. Vandaar dat het belangrijk is om na te denken over de vraag: hoeveel eigenheid wil je dat mensen laten zien? Is er voor talent wel ruimte om tot bloei te komen?

Heersende normen binnen het bedrijf kunnen deze bloei ook belemmeren. Hoe vinden wij dat een leider zich moet gedragen? Accepteren we slechts leiders die in de vergadering met hun vuist op tafel slaan en resoluut bulderen hoe het zit? Als je enkel daadkracht, en dus niet twijfel, beschouwt als leiderschapskwaliteit, mis je kansen.

Erger: sabotage ligt op de loer. Als jouw medewerkers niet gehoord worden, raken ze geïrriteerd en gedemotiveerd, krijg je roddel bij de koffieautomaat. Het is verstandig om alert te zijn op dit gedrag, omdat het signalen zijn dat je het potentieel aan inzichten nog niet goed benut. Gedoe gaat dan omhoog, en kwaliteit van besluiten naar beneden. Sterke leiders maken ruimte voor open gesprekken.

Macht delen

Leiderschap wordt pas geaccepteerd als werknemers gehoord worden. Ze moeten zien dat je hun belangen verdedigt. Hun inspraak wordt betekenisloos wanneer hun ideeën nooit invulling krijgen. Het komt er dus op neer macht te delen. Dat voelt bedreigend, maar kan je veel brengen.

Meer weten over het vinden van personeel voor jouw organisatie? Er zijn verschillende evenementen waarin je als ondernemer wordt bijgepraat over de mogelijkheden. Hier vind je het evenement bij jou in de buurt.