Advertorial van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Advertorial Personeel

Dit moet je weten over scholing van jouw werknemers

Het belang van scholing in onze snel veranderende maatschappij wordt steeds groter. Steeds vaker hoor je daardoor de vraag: wanneer zijn werkgevers verplicht werknemers scholing aan te bieden? Advocaat Jeroen van Kollenburg geeft uitleg in deze blog.

Jeroen van Kollenburg | Foto: Pixabay 7 augustus 2019

Scholing werknemers

De wet bepaalt in de eerste plaats dat een werkgever zijn werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. De kosten hiervan dienen door de werkgever te worden gedragen. Denk bijvoorbeeld aan noodzakelijke bijscholing doordat wordt gewerkt met een nieuw computerprogramma of het volgen van technische ontwikkelingen om een machine te bedienen.

De scholingsplicht van de werkgever geldt ook als het doel is in plaats van ontslag de herplaatsingsmogelijkheden binnen een onderneming te vergroten en als er noodzaak is het functioneren

te verbeteren. Als je als werkgever dan niet aan de scholingsplicht voldoet, kan het gevolg zijn dat je niet tot ontslag kan overgaan, al kom ik dat in de praktijk niet vaak tegen. Het is zowel voor de werkgever als de werkgever wel verstandig tijdens de jaarlijkse evaluatie te bespreken of scholing noodzakelijk is. Is dat zo, maak daar dan deugdelijke afspraken over. Dat voorkomt discussie achteraf.

Buiten arbeidsovereenkomst

Het komt ook voor dat een werkgever de kosten draagt voor omscholing van een werknemer om naar een functie buiten het bedrijf te kunnen. Wil een werknemer scholing volgen om buiten de bestaande arbeidsovereenkomst ander werk te gaan verrichten of om kennis en vaardigheden op te doen die niets met zijn huidige functie te maken hebben, dan is een werkgever niet verplicht de werknemer daartoe in staat te stellen. De werkgever is dan niet verplicht de aan dit type scholing verbonden kosten te betalen. Het kan wel verstandig zijn, voor zowel werkgever als werknemer, afspraken te maken over de financiering van studiekosten die formeel niet voor vergoeding in aanmerking komen. Zo kan worden voorkomen dat een werknemer vastloopt in zijn functie en in plaats van een duur ontslagtraject kan een werknemer op deze manier soms beter en goedkoper naar een nieuwe baan worden begeleid. Ben je daar als werkgever deels toe bereid, dan mag je de kosten van de verschuldigde transitievergoeding aftrekken. Check wel de voorwaarden.

Werkgevers en werknemers doen er goed aan (om)scholing jaarlijks te bespreken en samen afspraken te maken. Het belang neemt in deze veranderende tijd neemt toe.

Jeroen van Kollenburg is advocaat en salary-partner bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten.

Werkgevers en werknemers doen er goed aan (om)scholing jaarlijks te bespreken en samen afspraken te maken

Jeroen van Kollenburg, advocaat