Nieuws Personeel

Gemengde gevoelens na vertrek

Ad de Koning | Foto: René Manders/fotomeulenhof 7 januari 2016

Gemengdegevoelensnavertrek1065

Hoe moet het verder met de ontwikkeling van het Piet van Thielplein in Beek en Donk, nu centrummanager Brocx heeft besloten het bijltje er voortijdig bij neer te gooien? Elke ondernemer op het plein heeft daar zo zijn of haar gedachten over, zo leert een rondgang over het plein. Over één ding zijn ze het in elk geval eens: ze moeten samen verder.

"Het is jammer dat Henk dit besluit heeft genomen, maar zijn inzet heeft er mede voor gezorgd dat het besef er is dat we het samen moeten doen", stelt Inge van Vonderen van het aan het plein gevestigde administratie- en belastingkantoor In Balans in het Eindhovens Dagblad. "Ik zit hier nog niet zo heel lang, maar ik merk bij andere ondernemers dat de wil er in elk geval is."

Dat laatste beaamt ook Arjan van Vugt van Jansen Kappers. "We zijn al een jaar of zeven bezig met het opzetten van een centrummanagement, omdat we het er als plein over eens waren dat iets moest en moet gebeuren om gezond de toekomst in te gaan." Van Vugt noemt het jammer dat Brocx heeft besloten te vertrekken 'op een moment dat dingen in elkaar beginnen te vloeien'. "We zijn er nog niet, maar er ís al veel gebeurd." Als voorbeelden noemt hij de gezamenlijke kortingsbonnenactie en de veiligheids-scan die de winkels hebben ondergaan. "Het grote winstpunt van centrummanagement is dat we nu echt één plein aan het worden zijn, dus inclusief de grote ketens. Op zo'n manier ben je ook een serieuze partij voor bijvoorbeeld de gemeente."

Van Vugt, net als Van Vonderen bestuurslid van Stichting Centra Management Laarbeek, betwijfelt of nu snel een opvolger voor Brocx moet worden gezocht. "Ik denk dat het verstandig is even een pas op de plaats te maken: waar staan we en wat willen we nu? Daar moeten we het met elkaar eens goed over hebben."

MeningsverschillenRoland van de Laarschot van 't Verswarenhuys vindt het jammer dat de onderlinge verhoudingen op het plein voor Brocx kennelijk tot zijn besluit om te vertrekken hebben geleid. "Ik herken dat verhaal ook niet als zodanig. Ik zal niet ontkennen dat er hier op het plein wel eens meningsverschillen zijn, maar dat gaat over concrete zaken als openingstijden of nieuwe feestverlichting. We zijn met 34 ondernemers met daarin verschillende bloedgroepen: sommigen zijn zelfstandig, andere franchisers. Maar de onderlinge contacten zijn goed, er is niemand bij gebaat om met modder te gaan gooien." Van de Laarschot betreurt het vertrek van de centrummanager. "De samenwerking is nog heel pril en daarom misschien nog niet helemaal wat je er van verwacht, maar zoiets kost gewoon tijd."

BoetekleedMartijn van Hoek van Eethuis De Donck vindt dat de ondernemers 'nu eerst zelf het boetekleed moeten aantrekken'. "Ik zit hier al een jaar of twintig en ik weet uit ervaring dat het lastig is om op dit plein iets in gezamenlijkheid voor elkaar te krijgen." Als voorbeeld noemt hij de koopzondag van vlak voor de afgelopen kerst. "Henk had het van tevoren allemaal geregeld, de meeste winkels zouden open zijn. Maar toen de dag dichterbij kwam, haakten steeds meer winkeliers af en waren er uiteindelijk maar een paar open. We hebben elkaar hard nodig, maar sommigen hier op het plein zien dat te laat", vindt Van Hoek. "Het is echt vijf voor twaalf. We moeten ons er bij neerleggen dat het internet gewonnen heeft, maar dat betekent nog niet dat je daar als ondernemer niet op kunt inspelen."