Nieuws Personeel

Groen licht Leidsenhage

Gert-Jan Broere 21 januari 2016

Groenlichtleidsenhage1065

De verbouwing en uitbreiding van winkelcentrum Leidsenhage kan beginnen. De voorzieningenrechter van de Raad van State verwierp het bezwaar van vastgoedbeheerder Achmea tegen de plannen.

Achmea Dutch Retail Property Fund pleitte voor het verwerpen van het bestemmingsplan voor Leidsenhage, zoals dat september vorig jaar was vastgesteld door de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Uitbreiding van Leidsenhage zou ten koste gaan van het winkelbestand in de Haagse binnenstad en de winkelcentra Leyweg en In de Bogaard in Rijswijk. Grote leegstand ligt daar in het verschiet, meende Achmea.

De voorzieningenrechter oordeelde echter dat Achmea het bezwaar onvoldoende had onderbouwd. Zo was Achmea het eens met Unibail-Rodamco, de ontwikkelaar van Leidsenhage, dat er wat moet gebeuren aan het centrum omdat het verouderd is en niet meer voldoet aan de huidige eisen van consumenten. Achmea had echter grote problemen met de uitbreiding van het vloeroppervlakte met 30.000 m2 en een verschuiving van het winkelaanbod naar een hoger segment. Juist die uitbreiding en verschuiving zou ten koste gaan van de Haagse binnenstad en In de Bogaard, schermde Achmea met een rapport van Rho adviseurs.

De rechter vond het rapport evenwel niet overtuigen, juist omdat het inmiddels opgedoekte stadsgewest Haaglanden aangaf dat er, onder meer door de bevolkingstoename in deze regio, nog voldoende ruimte is voor groei van de detailhandel, zelfs na het voltooien van Leidsenhage.

Oordeel'De raad heeft deugdelijk gemotiveerd dat het plan niet in strijd is met de regionale structuurvisie,' meende rechter J.C. Kranenburg in haar oordeel. Verder vond ze dat 'de belangen van Achmea en anderen niet zo zwaar wegen dat schorsing van het plan gerechtvaardigd is.'

Wat ook meespeelde in haar uitspraak is dat er nog een bodemprocedure loopt tegen het plan. De uitspraak in die procedure komt ruimschoots voor de officiële opening van het winkelcentrum, die nu, door alle vertraging, pas in november 2018 staat gepland. Unibail-Rodamco neemt het risico van een negatieve uitspraak voor lief en gaat zo snel mogelijk aan de slag.