Nieuws Personeel

Meer WW-uitkeringen regio Zwolle na faillissement V&D

Het faillissement van V&D en andere winkelketens heeft zijn weerslag op de regionale arbeidsmarkt. Dat is te zien aan de laatste cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Van onze redactie 18 maart 2016

Medewerkers van vd Enschede Emiel Muijderman 2

In februari namen de WW-uitkeringen in Overijssel opnieuw toe. Een deel van deze toename kwam uit het grootwinkelbedrijf. Ook nam in de winterperiode de WW toe in de bouw en uitzendsector. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte het UWV in de Regio Zwolle 6,4 procent (967) meer WW-uitkeringen. Eind februari 2016 telde Regio Zwolle 16.145 WW-uitkeringen. Er kwamen vorige maand in Regio Zwolle 116 nieuwe WW-uitkeringen bij vanuit het grootwinkelbedrijf. Hierdoor nam het totaal aantal WW-uitkeringen in het grootwinkelbedrijf toe met 37%. Daarnaast zorgt de Wet Werk en Zekerheid voor een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen. Vanuit het onderwijs daalden de WW-uitkeringen

Foto: Emiel Muijderman