Aangeboden door Verderkijkers-campagne

Branded Content Personeel

Meer motivatie op de werkvloer dankzij diversiteit

Uitzendbureaus werken geregeld mee aan arbeidsdiscriminatie, blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW. Toch zijn er ook ondernemers die zweren bij diversiteit op de werkvloer. Klaas van de Wetering van Nedco Kunststoffen is een van hen.

Teun Ceelen/Foto: Marco Bakker 21 oktober 2019

Klaas Wetering Nedco

Klaas van de Wetering, bedrijfsleider bij Nedco Kunststoffen (rechts), met een werknemer.

Meer weten over het vinden van personeel voor jouw organisatie? Er zijn verschillende evenementen waarin je als ondernemer wordt bijgepraat over de mogelijkheden. Hier vind je het evenement bij jou in de buurt.

Voor Klaas van de Wetering, bedrijfsleider bij Nedco Kunststoffen, is het niet moeilijk. De wil om te werken, dáár draait het om als je personeel werft. ,,Als je die hebt als werknemer, hoef je niet langs de kant te staan”, is zijn overtuiging. Maar niet alle werkgevers staan zo in het leven. De overheid is daarom de campagne Verderkijkers gestart. Die geeft ondernemers handvatten om discriminatie op allerlei gronden – van geslacht tot en met beperking – te voorkomen en de werkvloer divers en inclusief te maken.

Nedco werkt wel met mensen met een beperking. Het gaat om ongeveer een derde van het personeelsbestand, dat bestaat uit 75 leden. Mensen met bijvoorbeeld down of autisme. ,,We zijn een commercieel bedrijf, geen sociale werkplaats, en toch kiezen we hiervoor.” Is het de vrees om de concurrentieslag te verliezen waardoor anderen zijn voorbeeld niet volgen?

,,Voor ons is productiviteit in ieder geval geen ding. Wij gaan er economisch bekeken niet op achteruit. Er spelen verschillende zaken mee. Negentig procent van wat we produceren, gaat naar onze voorraad. Daar is geen haast bij. Ook wordt de arbeidsprestatie, als die lager ligt, gecompenseerd door de gemeente of het UWV.”

Alleen maar verbeterd

De keuze om in 1996 voor deze werknemers gaan, heeft het bedrijf eigenlijk alleen maar verbeterd, constateert Van de Wetering. ,,We kwamen destijds per toeval op dit idee toen het UWV ons benaderde.” Voor het bedrijf was het een betere manier om het werk te verdelen over de week: geen studenten meer in de weekenden en vakanties, maar continuïteit op reguliere werkdagen.

,,Daarnaast is hun gemotiveerde werkhouding doorslaggevend. Het productiewerk verveelt anderen, terwijl het hen het gevoel geeft dat ze iets toevoegen. Dat laat zien dat je voor verschillende functies verschillende mensen nodig hebt. Ziek melden met carnaval is er nu niet meer bij.”

''We zijn een commercieel bedrijf, geen sociale werkplaats, en toch kiezen we hiervoor''

Klaas van de Wetering, bedrijfsleider Nedco Kunststoffen

Hoe breng je dat in de praktijk, zo’n diverse werkvloer? Van de Wetering: ,,Doe het omdat je het zelf wilt, niet voor de bühne. Jouw personeel prikt daar doorheen.” Ook is het belangrijk om in de gaten te houden of alle mensen erkend worden. ,,Hier bij Nedco gelden duidelijke regels. We houden elkaar niet voor de gek. Zijn er klachten, dan gaan we het gesprek aan.”

Nedco heeft het productieproces vereenvoudigd om zo aan te sluiten bij de huidige doelgroep. De weegschaal, bijvoorbeeld, geeft geen gewicht meer aan maar maakt met kleuren duidelijk wat het gewicht is.

Arbeidsmarkt in kaart

Veel werkgevers geven geen prioriteit aan het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking, blijkt uit het in oktober verschenen rapport Arbeidsmarkt in kaartvan het Sociaal en Cultureel Planbureau. Elf procent van de ondervraagden is het van plan. Vorig jaar was dat percentage veertien procent.

Ook mensen met een migratieachtergrond komen moeilijker aan een baan. Zij kregen veel minder reacties op cv’s dan mensen zonder migratieachtergrond, blijkt uit onderzoek van Panteia. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schakelde dit bureau in om arbeidsdiscriminatie te onderzoeken. Het bureau vond in tegenstelling tot 2015 geen bewijs voor arbeidsdiscriminatie op basis van leeftijd.

Meer weten over het vinden van personeel voor jouw organisatie? Er zijn verschillende evenementen waarin je als ondernemer wordt bijgepraat over de mogelijkheden. Hier vind je het evenement bij jou in de buurt.