Nieuws Vitaliteit

Verzuim stabiliseert eindelijk: mkb noteert laagste verzuimcijfers

Het gemiddelde verzuim in Nederland stabiliseert in de tweede helft van 2019 en komt uit op 4,2 procent. Hoewel er dit jaar geen sprake meer lijkt te zijn van een stijging, is het percentage nog steeds hoog, met name in de niet-commerciële dienstverlening. Opmerkelijk zijn de positieve cijfers uit het mkb.

DeOndernemer | Foto: Pixabay 10 oktober 2019

Verzuim arboned mkb

32 procent van alle verzuimdagen van vrouwen in het mkb is te wijten aan stressgerelateerde klachten.

Binnen het mkb (tot 200 werknemers) is het gemiddelde verzuim in de eerste helft van 2019 nog steeds het laagst: 3,8 procent. Bij grote bedrijven (meer dan 200 medewerkers) ligt dit percentage op 4,9 procent. Van het langdurende verzuim (meer dan 42 dagen) wordt het grootste deel veroorzaakt door psychische klachten. 25 procent van het langdurend verzuim is stressgerelateerd. Dit baseert ArboNed op een analyse van haar data tot juli 2019.

Grote impact langdurend verzuim

In de meeste gevallen duurt het verzuim in Nederland korter dan 42 dagen. In 11 procent van alle verzuimmeldingen duurt het verzuim langer dan 6 weken. Hoewel dit percentage laag lijkt, zijn deze verzuimgevallen echter verantwoordelijk voor maar liefst 76 procent van het totaal aantal verzuimdagen in Nederland.

''Waar je als werkgever en werknemer wel iets aan kunt doen, is stressgerelateerd verzuim''

Dr. Truus van Amerongen, directeur medische zaken ArboNed

Preventie van groot belang

Dr. Truus van Amerongen, directeur medische zaken ArboNed: ,,Des te belangrijker is het om niet te wachten tot het te laat is, maar structureel preventieve maatregelen te nemen om langdurend verzuim voor te zijn. Helaas is niet al het verzuim te voorkomen. Waar je als werkgever en werknemer wel iets aan kunt doen, is stressgerelateerd verzuim: verzuim met de diagnose spanning, overspanning of burn-out.’’

Van Amerongen: ,,Onder andere door de signalen vroegtijdig te herkennen, bespreekbaar te maken en stressbronnen aan te boren. Hiervoor zetten we slimme algoritmes in. Op basis van eerste analyses blijkt dat we op basis van verkregen vragenlijstdata een goede voorspelling kunnen maken over het risico op uitval door psychische klachten in de komende twee jaar. Werkgevers die aandacht besteden aan preventie, kunnen op basis van deze voorspelling veel gerichter werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun mensen.”

Lees ook: Werken in meerdere teams leidt bij jongeren tot stress en ziekteverzuim

Het meest last van stress in het mkb

Inzoomend op langdurend psychisch verzuim binnen het mkb valt een aantal zaken op. Zo is 32 procent van alle verzuimdagen van vrouwen te wijten aan stressgerelateerde klachten. Bij mannen ligt dit percentage lager op 20 procent. Bij de mannen speelt verzuim door fysieke klachten een grotere rol.

Van Amerongen: ,,Ook het parttime werken, lijkt werknemers in het mkb zwaarder te vallen dan mensen die fulltime werken. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen, hoewel de groep mannen die parttime werken substantieel kleiner is. Ook bij mensen die fulltime werken ligt dit percentage relatief hoog, maar zij vallen weer vaker uit met klachten aan spieren en gewrichten.’’

''Ondernemers maken zich zorgen om het hoge percentage verzuim als gevolg van stress en burn-out''

Leendert-Jan Visser, directeur MKB-Nederland

,,Kijken we verder naar het verzuim binnen leeftijdsgroepen dan valt op dat vooral werknemers in het mkb in de leeftijdscategorie 25 – 44 jaar het mentaal moeilijk hebben. Een derde van het langdurend verzuim binnen die leeftijdsgroep valt uit door stress. Bij werknemers boven de 55 jaar ligt dit percentage een stuk lager op 15 procent. Bij deze groep spelen juist weer overige fysieke klachten een grotere rol.”

Krachten bundelen

Het alsmaar stijgend verzuim was voor ArboNed en MKB-Nederland de reden om vanaf 1 juli 2018 de handen ineen te slaan om mkb-ondernemers te ondersteunen bij hun preventieve arbozaken. Samen kunnen ArboNed en MKB-Nederland mkb’ers beter bereiken en hen de juiste handvatten bieden om verzuim te voorkomen. ,,Ondernemers maken zich zorgen om het hoge percentage verzuim als gevolg van stress en burn-out”, zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland.

,,Het blijkt vaak een combinatie van factoren die tot dit soort klachten leidt. De oorzaak is zelden óf alleen het werk, óf alleen privé. Het is daarom belangrijk dat mensen tijdig bij hun werkgever aangeven waar ze tegenaan lopen en dat werkgever en werknemer samen in gesprek gaan om te voorkomen dat iemand echt uitvalt.’’