Nieuws Oekraine

Wat kun jij met jouw bedrijf doen voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne?

De afgelopen weken beheerst de oorlog in Oekraïne het nieuws. Na corona is het de volgende crisis die ondernemers kan treffen. De reacties op de oorlog zijn veelal een gevoel van ontzetting, machteloosheid en een behoefte om iets te betekenen voor de onschuldige slachtoffers. ABN AMRO MeesPierson geeft adviezen over hoe je met je bedrijf van betekenis kunt zijn.

Van onze redactie 23 maart 2022

Oekraine ondernemers hulp vluchtelingen

Een goede manier om de oorlogslachtoffers te helpen is door samen met je medewerkers vrijwilligerswerk te doen. Foto: ANP.

Je kunt natuurlijk als particulier goede doelen steunen die zich voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne inzetten. Maar je wilt misschien ook wel met je bedrijf en samen met je personeel hulpacties ondersteunen. Dat kan. Hierna volgen enkele mogelijkheden die jij met je fiscaal adviseur kunt bespreken.

1. Je bedrijf doneert geld aan hulporganisaties

Zelfstandige ondernemers die over hun resultaat inkomstenbelasting betalen in box 1, kunnen gebruik maken van de mogelijkheden genoemd in de blog Schenken aan goede doelen. De gift is dan een aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting.

Als je bedrijf vennootschapsbelasting betaalt over de winst, is er een speciale giftenregeling waar je bedrijf gebruik van kan maken. Je bedrijf kan namelijk giften aan goede doelen in mindering brengen op de winst. Hierdoor kun je met je bedrijf een ‘bruto’ bedrag doneren. Daarbij gelden wel voorwaarden. Zo moet het gaan om schriftelijk vastgelegde giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen en is de aftrek ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000,-. Wordt er meer geschonken, dan is het teveel geschonken bedrag niet aftrekbaar van de winst of wordt dat -als de gift vanuit persoonlijke vrijgevigheid wordt gedaan- aangemerkt als een belaste dividenduitkering.

Je bedrijf kan ook van deze giftenaftrek-regeling gebruik maken als er sprake is van een bevoordeling van goederen (bijvoorbeeld het sturen van voedsel, medicatie en/of kleding), het afzien van kostenvergoeding (bijvoorbeeld het gratis ter beschikking stellen van (opvang)ruimte) of het afzien van een beloning (bijvoorbeeld het gratis ter beschikking stellen van personeel).

2. Je medewerkers zien af van verlofdagen

Je personeel kan ook zijn steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door af te zien van verlofdagen. Het voordeel dat hierdoor voor je bedrijf ontstaat kan vervolgens geschonken worden aan een goed doel. Als voldaan wordt aan de voorwaarden, kan je bedrijf deze gift als aftrekbare zakelijke kosten of als de hiervoor aangehaalde aftrekpost ten laste van haar winst brengen.

3. Doneren door af te zien van loon

Maar er zijn meer opties. Zo zouden werknemers kunnen afzien van een gedeelte van hun brutoloon, zodat je bedrijf dit vrijgekomen bedrag – eventueel met een aanvullende schenking- aan het goede doel schenkt. Let op: de kans is groot dat zij over het loon waarvan zij afzien toch loonbelasting moeten afdragen.

4. Je medewerkers verrichten vrijwilligerswerk

Naast geld kunt je er ook voor kiezen om op praktische wijze iets te betekenen voor Oekraïners op de vlucht. Zo kun je ervoor kiezen om medewerkers extra vrije dagen te bieden die zij dan kunnen inzetten om vrijwilligerswerk te doen. Ook kun je als bedrijf dagen organiseren om je gezamenlijk in te zetten voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De fiscale behandeling van het loon voor de werknemers verandert hiermee niet. Daarover is in beginsel loonbelasting verschuldigd. Het bedrijf kan de tijd die werknemers aan vrijwilligers werk hebben besteed niet aftrekken van de winst. Voor genoemde giftenaftrek in de vennootschapsbelasting moet het namelijk gaan om ‘daadwerkelijk gemaakte kosten’. De uren die de vrijwilligers gewerkt hebben, zijn niet als zodanig aan te merken.

Lees ook: Liveblog Oekraine: Zelenski roept Kamer op tot bereidheid stoppen met Russisch gas, ING opent rekening voor vluchtelingen

Is je zakelijke donatie belast bij de ontvanger?

Naast de fiscale gevolgen voor jouw bedrijf en je werknemers, is het ook goed om kort stil te staan bij de fiscale gevolgen voor degenen die de gift ontvangen. Je verwacht het misschien niet, maar strikt genomen kan de ontvanger namelijk schenkbelasting verschuldigd zijn. Wat is het geval? Als er wordt geschonken door iemand die in Nederland woont, is daarover in beginsel schenkbelasting verschuldigd door de ontvanger . Als je bedrijf gevestigd is in Nederland en, bijvoorbeeld, een gift doet aan een Oekraïens gezin, is daar dus sprake van. Ongeacht waar de ontvanger woont. Op deze hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen. Als je bedrijf of werknemers schenken aan een erkend goed doel en dat doet de uitkering, dan hoeft er geen schenkbelasting betaald te worden. Vindt de gift niet plaats via een ANBI, dan geldt er nog een jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting van € 2.274,-. Is de gift groter dan deze vrijstelling, dan is over het meerdere 30% schenkbelasting verschuldigd. En als dit meerdere groter is dan € 130.424,-, is daarboven zelfs 40% schenkbelasting verschuldigd.

Lees ook: Twentse ondernemers doneren trailers vol hulpgoederen voor Oekraïne

Een hulpactie selecteren

Heb je de best passende vorm gevonden om je met je medewerkers in te zetten voor de slachtoffers van de oorlog? Dan kun je in actie komen. Er zijn de afgelopen weken allerlei hulpacties opgezet om de slachtoffers van de oorlog te helpen. Hieronder vind je een aantal hulporganisaties die zich op dit moment hard inzetten om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen en je donatie goed kunnen gebruiken:

Ook op de website van CBF, de Toezichthouder op goede doelen in Nederland, kun je zien welke CBF-erkende goede doelen zich inzetten voor Oekraïne: Steun voor Oekraïne, Giro 555 geopend (cbf.nl)

Zelf in actie komen

Naast het doneren van geld, kun je ook helpen bij het inzamelen van spullen voor de vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland arriveren. En er is grote behoefte aan vrijwilligers. Zo zoekt het Rode Kruis op dit moment vrijwilligers die helpen bij de opvangcentra in Nederland. Op de website van Ready2help van Het Rode Kruis kun je je aanmelden als vrijwilliger.

Verder is er behoefte aan opvang voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Heb je bedrijfsruimte beschikbaar voor de opvang? Of heb je panden in bezit waar Oekraïense gezinnen kunnen wonen? Overleg met de gemeente over de mogelijkheden. Ook kunnen jij en je medewerkers zich aanmelden als gastgezin voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Meer informatie: TakeCareBnb

Lees ook: Gevluchte Oekraïners kunnen bij deze bedrijven direct aan de slag

Effectief doneren: let op

Wellicht denk je ook na over het inzamelen van kleding en spullen voor vluchtelingen in de buurlanden van Oekraïne. Internationale hulporganisaties geven aan dat het verzamelen, controleren en opsturen van spullen een erg duur en logistiek complex proces is. Daarom kopen deze hulporganisaties goederen van goede kwaliteit ter plaatse. Dit stimuleert ook de lokale economie rond de conflictgebieden. Daarom kun je beter een internationale hulporganisatie financieel ondersteunen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws