Advertorial van Asselbergs & Klinkhamer advocaten

Advertorial Regio

Deze plichten in energiebesparing heb je per 1 juli 2019

Welke plichten in energiebesparing heeft u per 1 juli 2019 als ondernemer? Weet u wat u moet doen om aan die verplichtingen te voldoen? Je leest het in deze blog van Dimitri Kochx. Hij is advocaatpartner bij Asselbergs & Klinkhamer advocaten.

DIMITRI KOCHX | Foto: Pixabay 8 maart 2019

Energiebesparing 1

Het klimaatakkoord en de voorgenomen toekomstige maatregelen doen veel stof opwaaien. In een eerdere bijdrage schreef ik al over de Label-C verplichting voor kantoorruimte. Er zijn nog veel andere relevante maatregelen genomen. Eén van die maatregelen is de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer. Ondernemers met een verbruik vanaf 50.000 kWh of het equivalent in aardgas – 25.000 m3 – moeten per 1 juli bij de overheid opgeven wát ze hebben gedaan om hun plicht in te vullen.

Erkende Maatregelen Lijst

De energiebesparingsplicht bestaat al langer. In het kader van het Activiteitenbesluit moest u al verplicht energiebesparingsmaatregelen treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. U kunt erg veel maatregelen treffen. Door de overheid erkende maatregelen vindt u terug in de Erkende Maatregelen Lijst (EML). In het Energieakkoord voor duurzame groei zijn voor 19 bedrijfstakken pakketten met erkende maatregelen formeel aangewezen. Per bedrijfstak kunt u in deze lijsten geldige maatregelen opzoeken.

Het klimaatakkoord bouwt voort op het energieakkoord. De EML’s vindt u in bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Uiteraard moeten de maatregelen ook worden uitgevoerd.

Informatieplicht

Het doel van de energiebesparingsmaatregel is – what’s in a name – het besparen van energie. Stel u denkt: ‘Dan doe ik er vast goed aan het dak van mijn bedrijf vol te plaatsen met zonnepanelen.’ Toegegeven, dat klinkt als een energiebesparende maatregel, maar is het op de EML niet. Want zonne- en windenergie staan niet op de EML. Het verbruik moet namelijk naar beneden; de wijze van opwekking doet daar niet aan af. Per 1 juli 2019 moet u - en dat is nieuw – bij het e-Loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de door u voorgenomen of reeds getroffen maatregelen indienen.

In maart 2019 komt de overheid al met een internettool waarmee u uw bedrijf kunt registreren. Doet u niets dan zal het bevoegd gezag (veelal de gemeente) tot handhaving overgaan. Het boetebedrag kan oplopen tot vele duizenden euro’s. Die kunt u natuurlijk beter spenderen door uw onderneming zuiniger te maken. Daar heeft u zélf ook wat aan