Aangeboden door Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Branded Content Regio

Zo kun je je algemene voorwaarden gebruiken als visitekaartje van je onderneming

Veel ondernemers vinden algemene voorwaarden een noodzakelijk kwaad. In mijn ogen onderschatten zij de commerciële waarde.

Erik van Loon 10 juli 2019

Algemene voorwaarden ondernemers onderneming

Goed opgestelde voorwaarden kunnen een hoop ellende voorkomen en ook een visitekaartje van de onderneming zijn. Met algemene voorwaarden kan de ondernemer vooraf bepalen hoe hij zaken wenst te doen met zijn contractspartijen. Men kan ervoor kiezen de gebruikelijke standaard voorwaarden te hanteren. Deze zijn meestal opgesteld door (en voor) juristen. De bepalingen lezen als wetteksten en zijn haast onbegrijpelijk.

Het kan ook anders. Een goed voorbeeld hiervan is Coolblue, dat de algemene voorwaarden in zeer begrijpelijke taal heeft opgesteld. Hun definitie van ‘klant’ is ‘koning’. Met deze algemene voorwaarden communiceert deze onderneming direct waar zij voor staat als organisatie: goede service.

Niet iedere onderneming leent zich hiervoor, toch is het goed om na te denken over de vorm waarin de algemene voorwaarden worden weergegeven. De inhoud blijft uiteraard ook van belang. Het is essentieel dat de voorwaarden zijn afgestemd op zowel het soort klanten als de activiteiten van de onderneming. Levert de onderneming aan consumenten dan zijn andere voorwaarden nodig dan bij zakelijke klanten. Voor consumenten geldt dat zij meer rechten hebben, zoals het ‘herroepingsrecht’ bij online aankopen. De consument kan de overeenkomst binnen 14 dagen ontbinden zonder opgaaf van reden. De ondernemer dient de consument te wijzen op dat recht. Doet hij dat niet, dan wordt de termijn met maximaal 12 maanden verlengd.

Internetverkopen

Zeer recent werd een zaak voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag. De algemene voorwaarden gaven de doorslag. Een consument had online een ballonvaart besteld en direct een datum vastgelegd. Wegens weersomstandigheden kon de vlucht niet doorgaan. De consument probeerde zijn geld terug te krijgen met een beroep op het herroepingsrecht. In de algemene voorwaarden was echter een wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht opgenomen. Bij diensten tot vrijetijdsbesteding en een vastgelegde datum, kan er niet worden ontbonden. De rechter oordeelde dat de consument slechts een andere datum kon afspreken.

Goed opgestelde algemene voorwaarden zijn belangrijk. In de moderne tijd van internetverkopen is de vorm haast net zo belangrijk als de inhoud. Het niet hebben van goede algemene voorwaarden in een taal die de klant begrijpt én aanspreekt, is vandaag de dag haast ondenkbaar.

Erik van Loon is advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer. Ook een vraag? Mail evl@ak-advocaten.eu.