Nieuws Actueel

1.4 miljoen voor creatief Eindhoven

Het culturele aanbod en de creatieve industrie van Eindhoven versterken. Met dat doel voor ogen trekken het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de gemeente Eindhoven in totaal 1,4 miljoen euro uit voor een vierjarig proefproject, schrijft het Eindhovens Dagblad.

VANDA VAN DER KOOI 14 juni 2017

Eindhoven innovatie cultuur creatief

Doorgroeien naar (inter)nationaal succes

Het idee is dat het veel organisaties en bedrijven in Eindhoven nu aan middelen ontbreekt om een goed innovatief idee 'op te schalen' en door te groeien naar (inter)nationaal succes. Jammer voor Eindhovense talenten, voor de werkgelegenheid en voor de culturele aantrekkingskracht van Brainportstad.

Versterken onderwijs, cultuur en bedrijfsleven

Hoe kun je als overheid de creatieve industrie ondersteunen? OCW en gemeente zoeken het in het versterken van de keten van onderwijs (bijvoorbeeld SintLucas en de Design Academy), culturele voorzieningen (bijvoorbeeld MU) en bedrijfsleven. Het proefproject loopt door tot en met 2020.

Toekomst in (informatie)maatschappij

De gemeente noemt in haar notitie een aantal mogelijke uitwerkingen, onder meer door de Ontdekfabriek op Strijp-S. 'De Ontdekfabriek ontwikkelt met partners op terrein van theater en virtual reality een traject voor kinderen, waarbij zij hun eigen stad van de toekomst ontwerpen. Gedurende twee jaar wordt dat uitgevoerd op een aantal basisscholen in de stad. Het tussenresultaat is een musical over hun eigen toekomst in de (informatie)maatschappij.'

Ministerie vult aan

Het ministerie is bereid om de gemeentelijke bijdrage van acht ton aan te vullen met zes ton. Dat is volgens de gemeente Eindhoven 'uniek te noemen in deze tijden van beperkte rijksbudgetten voor cultuur'. De Eindhovense proef wordt uitgevoerd door Stichting Cultuur Eindhoven (SCE). ,,Wij zijn hier uiteraard heel blij mee", zegt SCE-directeur Tanja Mlaker. ,,Over twee weken ondertekenen alle betrokken partners het bijbehorende convenant."

Stuurgroep van experts

Een stuurgroep van experts beslist over strategie en inzet van het geld, monitort het effect en zorgt voor een bredere verbinding. Het gaat om Martijn Paulen (Dutch Design Foundation), Frits van Hout (ASML, voorzitter Dutch Technology Week), Syb Groeneveld (directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en Jan Jaap Knol (directeur Fonds voor Cultuurparticipatie). Valerie Frissen (directeur van het SIDN fonds, gericht op een sterker internet) is voorzitter van de stuurgroep.