Nieuws Actueel

100.000 euro boete voor Limburgs Sitech

Maurice de Zeeuw 27 januari 2016

Maastrichtrivierlozing1065

Het Limburgse bedrijf Sitech heeft voor de tweede keer een dwangsom gekregen voor het lozen van te veel pyrazool. Het bedrag, 100.000 euro, moet worden betaald aan Waterschap Roer en Overmaas.

Op 17 en 18 december 2015 liet Sitech te snel te veel pyrazool los in de afwalwaterzuivering van het Chemelotterrein. Pyrazool is een chemische stof die bij de productie van kunststof wordt gebruikt. Normaal wordt bij een lozing de hoeveelheid stapsgewijs opgevoerd, maar dat is nu niet gebeurd. Daarnaast werden niet alle pompen na de ontdekking uitgezet. Het bedrijf maakte al deze fout met pyrazool al eerder: toen bleef de dwangsom beperkt tot 50.000 euro.

StikstofSitech liet in de herfst van 2015 ook meer dan de toegestane hoeveelheid stikstof los via de afvalwaterzuivering. Daarmee heeft het bedrijf sinds metingen in oktober geen overtredingen meer begaan. Sitech liet in een reactie weten dat de toegestane norm voor pyrazool veel te laag ligt, en deze bij storingen in het systeem bijna onmogelijk te hanteren is.