Nieuws Actueel

12 boeren in Nieuw Beerta willen over op biologisch ondernemen

Twaalf boeren in Nieuw Beerta zijn toe aan iets anders. Het Dagblad van het Noorden meldt dat de boeren op proefboerderij Ebelsheerd zijn begonnen aan een omschakelcursus naar biologisch ondernemen.

Van onze redactie 14 juni 2016

Koe Weiland Boer Thinkstock 1

De boeren zijn belangstellend in het biologisch ondernemen maar ze zijn nog niet zover dat ze daadwerkelijk overstappen. De telers willen meer weten over de gewassen die passen in een biologisch teeltplan. Daarnaast zijn ze benieuwd naar de financiële opbrengsten zijn van deze gewassen. Ook willen ze meer kennis vergaren over milieuvriendelijke technieken om onkruid te bestrijden.CursusbijeenkomstenDe boeren krijgen nog vier cursusbijeenkomsten op verschillende plekken binnen en buiten de provincie.De boeren worden overigens op hun wenken bediend. Op de open dag van Ebelsheerd in Nieuw Beerta op 28 juni is er een demonstratie van ecoploegen en zullen diverse saldo berekeningen van biologische teelten voor handen zijn. Tijdens de open dag op de Kollumerwaard in Munnekezijl op 7 juli is er een demonstratie onkruidbestrijding. Provincie De provincie moedigt de overstap van de boeren aan. Dat is omschreven in het Collegeakkoord 2015-2019.