Nieuws Actueel

Aanpak winkelleegstand in Limburg van start

Om leegstand van winkelpanden in Limburg te bestrijden, bundelen de provincie, gemeenten, Rijk, MKB Limburg en individuele ondernemers de krachten. Dat meldt 1Limburg.

Van onze redactie 22 februari 2016

Maastricht grote straat winkels winkelstraat

In 2015 was de gemiddelde winkelleegstand in Limburg 11 procent, een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde (6 tot 8 procent). Compactere winkelcentra, minder winkels in aanloopstraten en een rem op de uitbreiding van grootschalige detailhandel in de periferie moeten uitkomst bieden.

PilotsBinnen anderhalve maand moet er een plan van aanpak liggen, maar in Sittard-Geleen, Roermond en Venray is alvast gestart met de eerste acties. Daarnaast zoekt gedeputeerde Hans Teunissen (D66, Ruimtelijke Ordening) naar een aantal kleine gemeenten waar pilots kunnen worden gestart.