Nieuws Actueel

Abdij gaat groen ondernemen

Hoeveel mooier wil je een motto hebben? Het is het ultieme doel van de trappisten van Koningshoeven, uitgesproken door de prior, broeder Isaac. Nog dit jaar willen ze de schop in de grond zetten om het waar te maken. Op het terrein van de brouwerij komt een voor Nederland unieke installatie te staan.

Ben Ackermans | Foto: Sander Verhoeven 18 juli 2016

La trappe koningshoeven tilburg berkel enschot abdij bier 1065

In twee aan elkaar gekoppelde kassen wordt water uit de brouwerij, kaasmakerij en andere afvalstromen van chocolaterie en jammakerij (en later ook afvalwater van de abdij zelf) met bacteriën die zich hechten aan plantenwortels gezuiverd en hergebruikt.

De investeringskosten bedragen 2 tot 2,5 miljoen euro. De abdij staat voor ongeveer de helft van dat bedrag garant. Voor 4 à 5 ton aan subsidie zijn volgens de prior toezeggingen binnen. Gehoopt wordt ook op sponsoren. En als de begroting niet sluit? "Ook dan gaat het door. We doen dit willens en wetens."

De abdij van Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven broedde al een tijd op een plan voor een kringloopwaterhuishouding. "Het komt voort uit de sterke innerlijke overtuiging dat je de aarde goed moet achterlaten", zegt broeder Isaac. "Wanneer je zeven keer per dag Gods lof over de schepping uitspreekt, kun je niet verder gaan met vervuilen."

Nu liggen de daadwerkelijke plannen er. Waterschap De Dommel droeg de techniek aan, ontwikkeld door het bedrijf Biopolus uit Hongarije. Projectleider István Koller van De Dommel: "Die techniek is heel groen en robuust: op een klein oppervlak brengen we heel veel micro-organismen bij elkaar.

(Lees verder na de foto)

Reactoren

In een van de twee kassen komen zestien tot achttien 'reactoren', betonnen bakken. Afvalwater wordt er binnen geleid, de wortels van tropische planten (wel in Nederland gekweekt: duurzamer!) trekken de bacteriën aan. Die eten de vervuiling in het water op. Koller: "Het kunnen wel drieduizend typen zijn, meer dan vier keer zoveel als gangbaar."

'BioMakerij' noemen de trappisten de kassen. Broeder Isaac bezigt de hippe term 'verdienmodel': in één kas wordt het water gezuiverd, dat hergebruikt kan worden als spoelwater in de brouwerij, ter irrigatie van de plantenkwekerij van de trappisten en het op peil houden van de kloostergrachten en de grondwaterstand. In kas twee kan andere bedrijvigheid plaatsvinden. "Een rozenkwekerij zou mooi zijn. Of de teelt van hop, voor biologisch bier. Een viskwekerij is ook een mogelijkheid."

Bierbrouwerij De Koningshoeven is een zelfstandige bv van Bavaria, maar produceert de La Trappe-bieren onder verantwoordelijkheid van de abdijgemeenschap. Die constructie werkt ook door in de beslissing om op deze manier water terug te winnen. "Het is niet de goedkoopste vorm, maar hij gaat het wel worden. We hebben het opgelegd", zegt broeder Isaac. "Voor één liter bier is zes liter water nodig. Dat is zo veel, dat móét je hergebruiken."

Talkshow

De Kwekerij Theaterproducties en het Milieucafé houden vanmiddag een talkshow over Landschapspark Moerenburg-Koningshoeven. Daarin komt ook de BioMakerij ter sprake.

Hoevense Kanaaldijk 40, 13.30 tot 15.00 uur.