Nieuws Actueel

'Gebruik data in wegtransport kan 500.000 ton CO2 besparen'

Een hoeveelheid uitstoot van CO2 besparen dat gelijk staat aan 3,5 miljoen keer vliegen van Amsterdam naar Parijs. Dat is wat er mogelijk is in de wegtransport als logistieke bedrijven meer data gaan delen. Dit staat in het rapport dat ABN AMRO dinsdag publiceerde.

Redactie | Foto: ANP 7 mei 2019

Abn amro gebruik data in wegtransport kan 500 000 co2 besparen

De Nederlandse transportsector moet aan steeds hogere eisen voldoen. Door de economische groei worden steeds meer goederen vervoerd die consumenten steeds sneller thuisbezorgd willen krijgen. Om hierop te kunnen inspelen, moeten logistieke bedrijven efficiënter worden. ABN AMRO meldt in haar rapport dat wanneer data met alle schakels in de logistieke keten wordt gedeeld, processen beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Dat leidt tot een snellere, efficiëntere en duurzamere logistiek.

Besparing van 500.000 ton CO2 door gebruik data in wegtransport

Uit onderzoek van de bank blijkt dat de sector verwacht dat de beladingsgraad met ruim 10 procent omhoog kan als logistieke dienstverleners en verladers alle informatie met elkaar zouden delen. Hierdoor kan ook de CO2-uitstoot van vrachtwagens omlaag. Aangezien vrachtwagens in Nederland jaarlijks rond vijf megaton CO2uitstoten, zou dit een besparing van 500.000 ton CO2kunnen opleveren.

Lees ook: 'Data Science staat op ongekende hoogte, maar blijf ook als mens nieuwsgierig'

Delen van data valt tegen in praktijk

Hoewel vrijwel alle logistieke bedrijven (97 procent) doordrongen zijn van het belang van een meer data-gedreven logistiek, valt data delen in de praktijk tegen. Logistieke ketens bestaan tegenwoordig uit veel schakels en vrijwel geen enkele schakel heeft overzicht over de gehele keten. Hierdoor blijven inefficiënte processen onzichtbaar en wordt de beschikbare capaciteit lang niet altijd benut. Een gemiste kans. Zo verwacht 67 procent van de logistieke bedrijven dat langdurige samenwerking tussen dienstverleners en opdrachtgevers de logistiek efficiënter en duurzamer kan maken.

Lees ook: "Transportsector nog lang niet klaar voor Europese CO2-norm"

Bedrijven in wegtransport bereid data te delen

Albert Jan Swart vertelt als onderzoeker van ABN AMRO dat data-gedreven ketens de logistieke sector van de toekomst steeds meer zullen bepalen. ,,Veruit de meeste logistieke bedrijven zijn bereid data te delen, maar de praktijk is weerbarstig. Zodra verschillende partijen bij het logistieke proces betrokken zijn (zoals transporteurs die fungeren als onderaannemers) wordt het ingewikkeld. Het is daarom belangrijk om samen te werken met opdrachtgevers omdat het delen van data in de volledige keten zal leiden tot een sterke verbetering van de logistieke operatie.”

Enorme hoeveelheden data snel delen

,,Door goedkopere sensoren worden steeds meer data gegenereerd en door de opkomst van 5G-netwerken wordt het mogelijk enorme hoeveelheden data snel te delen. Zo komt steeds meer informatie beschikbaar die bedrijven kunnen gebruiken om hun logistieke processen te verbeteren”, aldus Swart.