Nieuws Actueel

Wees voorbereid op een verzoek van een bedrijfstak-pensioenfonds

Het is de vrees van menig ondernemer: ineens ligt er een brief op de mat van een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) met het verzoek om informatie te verstrekken. Advocaat pensioenrecht Alex ter Horst vertelt in zijn blog wat daar allemaal bij komt kijken.

Alex ter Horst | De Ondernemer ism. KienhuisHoving 6 februari 2018

Alex ter Horst Kienhuis Hoving pensioenfondsen voorbereid

Informatie die het bpf nodig heeft om te beslissen of het bedrijf zich, al dan niet met terugwerkende kracht, bij het bpf moet aansluiten, en dus premie moet betalen. In sommige gevallen vindt het bpf die informatie niet eens nodig en 'besluit' het de werkgever aan te sluiten.

In de praktijk volgen daarna al snel pro-forma- premienota's, herinneringen en aanmaningen. En de premie die het bpf in rekening brengt betreft vaak niet alleen het lopende jaar, maar meestal ook een (groot) aantal voorgaande jaren. Voorbeelden hiervan zijn zeer talrijk.

Lees ook: Blog: waar je aan moet denken bij de marketing van je bedrijf

Voorbeeld

Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk is een onderneming met vijftien werknemers die recente-lijk werd 'ontdekt' door het bpf. Het bedrijfstakpensioenfonds vorderde een premie van bijna 400.000 euro. In één keer te voldoen alstublieft!

Bedrijfstakpensioenfondsen worden ook steeds slimmer en effectiever in het opsporen van ondernemingen die zich bij hen moeten aansluiten. De tijd dat nog handmatig door de KvK-archieven werd gespeurd ligt inmiddels ver achter ons. Tegenwoordig gebruiken de fondsen artificial intelligence, waarbij gegevens van verschillende bronnen (zoals Facebook, onlinenieuwsbrieven en de KvK) automatisch worden gecombineerd. Dat wil overigens niet zeggen dat een bpf altijd tot de juiste conclusies komt naar aanleiding van deze informatie.

Pensioenpremie

Je kunt hopen dat het vanzelf goedkomt, maar verstandig is dat niet. Want als een bedrijf eenmaal is 'ontdekt' door een bpf, zal het er alles aan doen om zoveel mogelijk achterstallige premies te innen. De jaarlijkse pensioenpremie bij een bpf bedraagt zo'n 15 à 20% van de loonsom, dus kun je wel uitrekenen wat dat betekent als je vijf jaar aan achterstallige premies moet betalen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de mogelijke persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor premieachterstanden.

Je kunt dat vóór zijn door met regelmatig te (laten) onderzoeken of je je bedrijf bij een bpf moet aansluiten. Vraag eens aan concullega's of zij zijn aangesloten. Of vraag een gespecialiseerd bureau een werkingssfeeronderzoek te doen. Ook de pensioenadviseur kan dit onderzoeken. Vergeet ook niet je accountant. Die controleert ten behoeve van de jaarrekening of een bpf van toepassing is.