Nieuws Actueel

Afsluiting Amsterdamse Vijzelstraat schoffeert bedrijfsleven

Het bedrijfsleven komt in verzet tegen afsluiting van de Vijzelstraat. In een gezamenlijke brief waarschuwen ondernemers dat de bereikbaarheid van de binnenstad in gevaar komt, meldt Het Parool.

Bart Drenth, Willem Koster en Guido Frankfurther | Foto: Floris Lok 16 maart 2016

Vijzelstraat Opinie

Het college van b. en w. wil zijn voornemen doorzetten om de Vijzelstraat bij de Munt in beide richtingen af te sluiten voor autoverkeer. Erger nog: er lijkt hiervoor brede steun te bestaan in de gemeenteraad.

Voor het gezamenlijk Amsterdamse bedrijfsleven is dit onacceptabel. Het wankele evenwicht in de bereikbaarheid van de binnenstad wordt hiermee ernstig in gevaar gebracht. Tegelijkertijd zijn wij niet blind voor de drukte in de binnenstad en het belang voetgangers en fietsen meer ruimte te geven ten koste van de personenauto.

Vorig jaar werd al besloten de Vijzelstraat in zuidelijke richting af te sluiten, de Amstel eenrichtingsverkeer richting Munt te maken en het Singel autoluw tussen Spui en Munt (fietspad in twee richtingen). Deze laatste twee maatregelen zelfs op voorspraak van het bedrijfsleven, dat daarmee een reuzenstap zette in de discussie over drukte in de stad. Voorwaarde was wel dat de Vijzelstraat in noordelijke richting open zou blijven. Volgens ons kon je beter maatregelen nemen op de Amstel en het Singel, waar het verkeer eindeloos vaststaat, dan de Vijzelstraat, enige brede verkeersader met redelijke doorstroming, geheel af te sluiten.

Eerst uitvoerenHet bedrijfsleven voelde zich dan ook ernstig geschoffeerd toen het college met het voorstel kwam om bovenop alles ook de Vijzelstraat in noordelijke richting af te sluiten. Wij willen deze route openhouden, in elk geval tot alle grote verkeersingrepen in het stadshart waartoe al besloten is, zijn uitgevoerd en geëvalueerd. Het gaat hierbij om de 'knip' in de Prins Hendrikkade (Damrak/Martelaarsgracht), de 'knip' op de Dam (Paleisstraat eruit), eenrichtingsverkeer op de Amstel en een autoluw Singel. Daarnaast opent in 2017 de parkeergarage Rokin met driehonderd parkeerplaatsen en gaat de Noord/ Zuidlijn dat jaar rijden. Laten we dit allemaal eerst eens uitvoeren en dan even aanzien wat deze zeer grote veranderingen teweeg brengen en of verdergaande maatregelen nodig zijn.

Het succes van de bereikbare binnenstad zoals we die kennen, heeft namelijk in grote mate te maken met de geleidelijke en doordachte stappen die de afgelopen 25 jaar zijn genomen. Daar waar de automobiliteit in de rest van Nederland met circa dertig procent groeide, slonk deze in de binnenstad met circa dertig procent. Toch is de binnenstad een levende stad van wonen, werken en recreëren gebleven. Op dit moment besluiten tot nog meer grote ingrepen in het stadshart en de aangrenzende grachtengordel leidt tot grotere verkeersveranderingen dan de binnenstad in korte tijd aankan. Dit geeft onevenredig grote nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid en de belangen van ondernemers en inwoners. Denk daarbij ook aan de bevoorrading van winkels en bedrijven buiten de laad- en lostijden wanneer dit noodzakelijk is en aan de sterk toenemende vraag naar bezorging van alle mogelijke pakketten door diverse private partijen gedurende de hele dag. Of aan de bewoners die door de 'knip' op de Amstel en de Leidsegracht alleen met grote omwegen thuis komen en bij een stremming geen kant op kunnen.

Nieuw onderzoekWanneer de eerder besloten verkeersveranderingen zijn ingevoerd dan wel in werking getreden, adviseren wij de gemeente opnieuw een verkeersonderzoek uit te voeren naar de effecten op de bereikbaarheid van de binnenstad. Ook de wenselijkheid en haalbaarheid van een afsluiting van de Vijzelstraat in noordelijke richting kan dan op-nieuw worden bekeken. Dit onderzoek zou in de periode 2020-2022 kunnen plaatsvinden. Voor dit moment roepen wij luid en duidelijk: gemeente, overspeel niet uw hand en doe het niet!