Nieuws Agro

LTO Nederland dreigt banden ministerie te verbreken over stikstofmaatregelen

De minister van Landbouw weet nog geen brug te slaan naar de boeren(organisaties). Die zijn woest over de stikstofaanpak van minister Schouten en LTO Nederland dreigt zelfs de banden te verbreken als er niet 'zeer serieus' naar de wensen van de sector wordt gekeken.

Peter Winterman | Foto: ANP 11 oktober 2019

LTO Nederland, de grootste boerenbelangenbehartiger, heeft donderdagavond laten weten dat ‘er veel onzekerheid heerst over wat voorgestelde maatregelen concreet voor boeren en tuinders gaan betekenen’ zo meldt het AD. De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) heeft per direct alle overleg met het ministerie opgeschort.

Vorige week vrijdag maakte het kabinet bekend dat er een grote uitkoopregeling voor boeren komt, om zo de uitstoot van stikstof in Nederland te verlagen. Ook gaat er geld naar stalsystemen die ervoor zorgen dat er minder ammoniak, afkomstig van de mest van koeien en varkens, in de buitenlucht komt.

Stikstof aanpak provincies

Maar over de uitvoering van de stikstofmaatregelen is onder boeren grote onrust ontstaan. Provincies hebben de afgelopen week een eigen invulling aan de stikstofplannen van het kabinet gegeven, wat de onduidelijkheid voor boeren heeft vergroot. Zo vrezen agrariërs dat zij minder dieren mogen houden dan waarop zij nu nog, volgens hun vergunning, recht hebben.

,,De provincies gaan veel verder dan het kabinet’’, zegt LTO-voorzitter Marc Calon. ,,Dat kan écht niet en ik eis dat de minister ingrijpt. Zij moet aan de provinciebesturen duidelijk maken dat boeren hun rechten niet kwijtraken.’’ Calon staat achter de vrijwillige uitkoopregeling van het kabinet, maar hij wil niet dat boeren door extra regels hun fosfaat- en dierrechten verliezen.

Regelgeving

,,Wij laten ons niet bestelen’’, zegt ook POV-voorzitter Linda Janssen. ,,Het heeft geen zin om nog langer te praten met een overheid die voor elke individuele stof aparte regelgeving optuigt. Dit zorgt niet alleen voor een enorme complexiteit aan wetgeving, maar ook voor regels die elkaar tegenspreken waardoor we in een onwerkbare situatie zijn beland.’’

LTO-voorman Calon eist dat Schouten ‘zeer serieus’ kijkt naar de inspanningen die boeren al hebben gedaan om minder schadelijke stoffen uit te stoten. Als de minister de stikstofmaatregelen voor de landbouw niet voor 1 november aanpast, verbreekt LTO - net als de POV - de banden met het ministerie.

Licht

CDA-Kamerlid Jaco Geurts kaartte de onduidelijkheid aan tijdens het begrotingsdebat donderdag in de Tweede Kamer over het ministerie van Landbouw. Minister Schouten bevestigde dat er ‘licht zit’ tussen de kabinetsbrief van vorige week en de nieuwe beleidsplannen van de provincies. ,,Van stallen die er al staan, maar die nog niet helemaal vol zijn, wordt de ruimte niet uit een vergunning gehaald’’, beloofde Schouten.

Deze week bleek dat de Europese Commissie toestemming geeft aan Nederland om varkensboeren uit te kopen die willen stoppen met hun bedrijf. Het kabinet had daar in het regeerakkoord al geld voor uitgetrokken. In totaal gaat het om 180 miljoen euro, waarmee zo’n 700.000 van de 12 miljoen varkens in Nederland kunnen verdwijnen. Hoeveel geld er precies naar de uitkoopregeling vanwege de stikstofcrisis gaat, is nog onbekend.