Nieuws Actueel

Akzo aansprakelijk gesteld voor schenden privacy

De monteur die ziek is geworden bij AkzoNobel en de schadevergoeding daarvoor geheim moest houden, stelt het bedrijf aansprakelijk voor het schenden van zijn privacy. Dat meldt zijn zaakwaarnemer Yme Drost, directeur van Drost Letselschade in Hengelo.

Van onze redactie 14 april 2016

Doos AKZO Carlo ter Ellen

>>>Lees ook: Doos met geheime informatie over AKZO Nobel gevonden in Hengelo (deel 1)>>>Lees ook: AKZO betaalde tonnen aan zieke werknemer (deel 2)

Zoals gisteren gemeld liep de monteur in 2003 mogelijk een kwikvergiftiging op, met blijvende schade. Akzo bestreed dat, maar betaalde uiteindelijk in 2014 meerdere tonnen aan schadevergoeding. Dat kwam aan het licht nadat vertrouwelijke documenten daarover op straat lagen, in een gedumpte verhuisdoos.

ZwijgcontractenDe betrokken werknemer weigert elk commentaar. De zaak komt net op het moment naar buiten dat de minister een eind wil maken aan 'zwijgcontracten'. Yme Drost, die over de zaak daarom ook verder geen toelichting wil geven: "Los hiervan is het gewoon ernstig dat dergelijke documenten, waaronder medische gegevens, op straat hebben gelegen. Het lijkt me duidelijk dat AkzoNobel aansprakelijk is voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit voor mijn cliënt. Ik vraag Akzo dit op een goede manier af te wikkelen."

Strengere normenDe monteur kreeg klachten toen hij tijdelijk in de chloorfabriek werkte, die in 2005 werd gesloten. Er werd chloor geproduceerd door kwikelektrolyse. AkzoNobel bestrijdt dat er ooit werknemers een kwikvergiftiging hebben opgelopen. Ze zegt altijd strengere normen voor kwikblootstelling te hebben gehanteerd dan waren voorgeschreven.

Het bedrijf zegt betaald te hebben omdat ze 'niet onomstotelijk kon aantonen' dat de blijvende klachten niet van een vergiftiging kwamen.

ArbiedsinspectieDe arbeidsinspectie zegt deze zaak niet te kennen, maar volgens een woordvoerder hoeft dat ook niet. "Wij doen onderzoeken naar ongelukken en calamiteiten. Dit was geen ongeluk." De inspectie kon desgevraagd nog niet zeggen of ze in die tijd specifieke controles heeft gedaan naar het werken met het giftige kwik.

De inspectie verwijst verder naar het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Daar zegt men drie zaken te kennen die te maken hebben met kwikblootstelling, en zich afspeelden tussen 2000 en heden. Het NCvB wil echter niet vertellen of de zaak van de monteur daarbij zit. Een woordvoerder: "Wij hebben geen en delen geen delen informatie over personen of bedrijven."

AfwimpelenDrost vindt het merkwaardig dat de Arbeidsinspectie deze kwestie afwimpelt. "Ik ken voorbeelden waarbij de inspectie wel degelijk onderzoek deed naar de werkomstandigheden. Ze heeft zich wel bemoeid met het werken met de kankerverwekkende chroom- 6-verf. Als de redenatie van de inspectie klopt over het werken met kwik, dan is dat een omissie in de wet."

Foto: Carlo ter Ellen