Nieuws Actueel

Wees alert op voordelen die sociale wetgeving biedt

Sociale wetgeving is complex en verandert regelmatig. Waar moet je op letten? Marc van Versendaal, commercieel directeur van VCSW en specialist in loonheffingen, doet het uit de doeken.

MARTIN VAN ZAANEN, HAKKIE-TIKKIE MEDIA | Foto: Franl jansen 28 maart 2017

VCSW02 X1 B24791

Het kan voorkomen dat een bedrijf medewerkers in dienst heeft met een status of uitkeringsverleden, die nog niet zo in het systeem staan. Hierdoor worden door de Belastingdienst loonheffingen berekend op onvolledige informatie, met als gevolg incorrecte loonstaten. Werkgevers dragen daardoor vaak te veel premies af. Besef als ondernemer dat de nieuwe wetgeving het noodzakelijk maakt controle op sociale afdrachten echt actief op te pakken. Je moet hierop anticiperen met je bedrijfsprocessen om geen onnodige kosten te maken. Het gaat om de Wet Tegemoetkoming Loondomein.

Terugvorderen

De nieuwe wet bestaat uit het lage-inkomensvoordeel dat op 1 januari van dit jaar is ingegaan, en het loonkostenvoordeel dat ingaat op 1 januari 2018. Het lage-inkomensvoordeel is een vergoeding die automatisch wordt uitgekeerd voor werknemers met een laag inkomen. Deze regeling is nog steeds zeer foutgevoelig, doordat de werknemersgegevens vaak onvolledig of onjuist in het systeem staan. Het loonkostenvoordeel komt ter vervanging van de huidige premiekortingen voor arbeidsgehandicapten en oudere werknemers. Vanaf 2018 ontvangen werkgevers voor deze doelgroepen een vast bedrag per werknemer per uur, mits dat binnen drie maanden na aanvang van dienstverband is aangevraagd. Wat straks ook vervalt, is de mogelijkheid om onterecht afgedragen premies terug te vorderen bij belastingdienst en UWV. Dat kan nu nog wel, tot over de afgelopen vijf jaar.

Oplossingen

Blijf dus altijd alert op de voordelen die de sociale wetgeving biedt en neem direct actie wanneer u een nieuwe werknemer in dienst neemt of bij andere mutaties in uw personeelsbestand. Het is noodzakelijk hier tijdig op te anticiperen, omdat premievoordeel met terugwerkende kracht straks niet meer mogelijk is. Een regelmatige kennisupdate over de sociale wetgeving is aan te raden. Of in contact treden met een expert op het gebied van accurate én structurele oplossingen. Zo biedt onze software een totaaloplossing door API-koppelingen met uw salarispakket te maken zodat u geen voordeel misloopt.