Nieuws Actueel

Apeldoorn krijgt een voldoende

Van onze redactie 3 februari 2016

Gemeenteondernemersvnoncwkritischrelatie1065

Het Apeldoornse bedrijfsleven voelt zich niet goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Dat blijkt uit onderzoek van de Apeldoornse rekenkamercommissie, zo schrijft De Stentor.

In de gemeentelijke peiling van 2015 geven ondernemers een relatief lage score (5,5). Ook de gemeentelijke inzet op samenwerking met ondernemers scoort laag. Volgens de commissie is er voor de gemeenteraad nog 'werk aan de winkel' om goed geïnformeerd te zijn over het bedrijfsleven in Apeldoorn.

In de peiling zijn alle soorten ondernemers meegenomen. Van zzp-ers en midden en kleinbedrijf tot grote ondernemingen.

Rode loperDe rekenkamercommissie deed beknopt onderzoek omdat de gemeente Apeldoorn in publicaties stelt dat ze de rode loper uit legt voor bedrijven. De gemeente heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een verdere professionalisering van deze dienstverlening. Vraag voor de commissie was hoe ondernemers het lokale vestigingsklimaat in Apeldoorn en de dienstverlening van de gemeente ervaren. Resultaat van de meting: de dienstverlening is de afgelopen jaren licht verbeterd en scoort voldoende. Het vestigingsklimaat van Apeldoorn krijgt een rapportcijfer vergelijkbaar met dat van Arnhem maar lager dan dat van gemeenten als Ede en Zwolle.

De rekenkamercommissie heeft peilingen over de dienstverlening over enige jaren vergeleken en specifiek onderzoek gedaan onder vestigende en vertrekkende bedrijven over de periode 2012-2015. Na de reorganisatie van 2013 zijn relatiemanagers voor bedrijven aangesteld. Het werk van deze managers wordt in het algemeen gewaardeerd.

BandbreedteDe rapportcijfers voor de kwaliteit van de dienstverlening aan bedrijven lopen soms sterk uiteen. Het eigen gemeentelijk onderzoek van 2015 komt uit op een bandbreedte van 5,5 tot 6,9. In het steekproefonderzoek van de commissie krijgt de dienstverlening een cijfer tussen 4 en 9. De vestiging of het vertrek van de onderzochte bedrijven hing niet af van de kwaliteit van de dienstverlening, cocludeert de commissie.

In vergelijking met andere gemeenten scoort Apeldoorn in de onderzoeken van MKBNederland (2011 en 2013) op ondernemersklimaat met 6,0 voldoende, maar andere steden als Ede en Zwolle krijgen hogere cijfers, respectievelijk 7,1 en 7,2. In het gemeentelijk onderzoek van 2015 krijgt Apeldoorn als vestigingsplaats een hogere waardering: tussen 6,9 en 7,9. Hierin telt het woonklimaat ook mee. Mogelijke verklaring is dat Apeldoorn hoger scoort zodra ondernemers echt ervaring hebben met de stad.

DoelmatigDe gemeenteraad van Apeldoorn wordt sinds 2003 ondersteund door een eigen rekenkamercommissie. Deze commissie onderzoekt op allerlei gebied of het beleid van de gemeente effect heeft en of de gemeente het geld goed en doelmatig besteedt.

Het rapport "De lat langs de ondernemende stad" – deel II, onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening aan bedrijven is op 1 februari 2016 aan de gemeenteraad aangeboden.