Nieuws Actueel

Arnhem wil af van lege winkel in wijk

De gemeente Arnhem wil af van leegstand in de winkelcentra in de wijken, ook wel winkelstrips genoemd. Na drie jaar leegstand wordt bekeken of de winkelbestemming van panden af kan, ten bate van nieuwe functies als andere bedrijvigheid en wonen.

HARRY VAN DER PLOEG 11 juli 2016

Winkelstraat Arnhem sluitingen 1065

Dat staat in de 'Detailhandelsvisie Arnhem 2016-2021' die wethouder Economische Zaken Ron König (D66) na de zomer met de gemeenteraad bespreekt, meldt De Gelderlander.

Kandidaten

Het stadsbestuur noemt daarin een reeks kandidaten. Het gaat bijvoorbeeld om de winkels langs de Middachtensingel in Over het Lange Water, de Volkerakstraat in Presikhaaf, de Vrij Nederlandstraat in Presikhaaf en de Wichard van Pontlaan bij Plattenburg achter station Presikhaaf. Ook de winkels langs de Johan de Wittlaan bij het Statenkwartier en de Valckernierstraat bij 't Broek worden genoemd.

'Het is uitgesloten dat al deze locaties in de toekomst weer rendabel worden als winkelstrip', benadrukt het gemeentebestuur in de nota. 'Een invulling met andere wijkgerichte functies is wel mogelijk.' Ook op de Geitenkamp wil de gemeente naar het winkelbestand gaan kijken.

Geen dwang

König kondigt aan dat het stadsbestuur de komende jaren in overleg gaat met ondernemers, om te bekijken of verhuizen naar een betere plek in de buurt wenselijk is. Onder de winkeliers heerst ergernis over het rapport. Vooral het woord 'wegbestemmen' in de nota, valt verkeerd. Königs woordvoerder benadrukt dat er geen sprake zal zijn van dwang. "Als een winkel het op een plek nog tien jaar of langer prima doet dan gebeurt er niets."

Bij de winkeliersvereniging Geitenkamp hebben ze veel ervaring met discussie over winkels die slecht lopen. Jan Lareman van de vereniging waarschuwt dat de gemeente eerst precies in kaart moet brengen waaraan behoefte is onder de bevolking. "We zijn voor de Geitenkamp al aan de slag met onderzoek over de toekomst van onze wijkwinkels, in samenwerking met de woningcorporaties Vivare, Portaal en Volkshuisvesting." Lareman maant de gemeente om voorzichtig om te gaan met de winkelstrips. "Zonder winkels krijg je een onleefbare wijk."