Nieuws Actueel

Atak en Metropool slaan handen ineen

Succesvol Metropool moet noodlijdend Atak de weg omhoog wijzen. Het publiek moet de grote winnaar worden. Aldus De Twentsche Courant Tubantia.

Herman Haverkate | Foto: Annina Romita 5 januari 2017

Metropool 5

De grote Twentse poppodia Metropool en Atak werken voor het eerst in hun geschiedenis aan een gezamenlijke programmering voor het nieuwe seizoen. De directeuren van beide instellingen en de wethouders van Enschede en Hengelo hebben onder die afspraak hun handtekening gezet. Het is een doorbraak in de pogingen om op cultureel gebied de handen ineen te slaan. Dat is ook noodzakelijk, omdat de concurrentie op dit ogenblik moordend is. Met name Atak had daar zwaar onder te lijden.

Pilot

De samenwerking, die met ingang van 1 januari van kracht is geworden, heeft in eerste instantie het karakter van een pilot. Na zes maanden wordt bekeken of en in welke vorm de samenwerking wordt voortgezet. Volgens directeur Rinze van der Wal van Atak zijn daarbij alle opties open. "Het mooiste zou zijn als je twee podia houdt met een centrale aansturing. Maar eerst zal in de praktijk moeten blijken of dat werkt." Opzet van de nieuwe samenwerking is om het Twentse poppubliek een betere en meer uitgebreide programmering te bieden. Ook op het gebied van marketing gaan de twee podia intensief samenwerken. Van der Wal: "Met z'n tweeën kun je gewoon meer dan in je eentje. Ik wil niet verhullen dat we als Atak een heel lastig jaar achter de rug hebben. De concurrentie in de sector is moordend. Er is bovendien een enorme overkill aan festivals. Zo is het tegenwoordig bijna onmogelijk om grote Amerikaanse acts naar Enschede te halen."

Hengelose aanpak

Atak was het afgelopen jaar goed voor zo'n 40.000 bezoekers, Metropool voor ruim 60.000. Directeur Johan de Jong spreekt zelfs van een superjaar voor de Hengelose poptempel. "We staan er heel goed voor. Vooral ook de concerten in het openluchttheater in Hertme waren een groot succes." In de nieuwe samenwerking wordt de succesvolle Hengelose aanpak dan ook leidend. Van der Wal: "Ik denk dat we in Enschede veel van Metropool kunnen leren, ondanks de cultuurverschillen die er zijn. In het gezamenlijke team dat nu aan het werk gaat, zal het Hengelose geluid dan ook leidend zijn." Waar de gesprekken over een culturele samenwerking tussen Hengelo en Enschede bij het Rabotheater en het Wilminktheater dit voorjaar nog mislukten, gingen Metropool en Atak toch verder op de ingeslagen weg. Met een samenwerking als resultaat.