Nieuws Actueel

Avans scoort financiering voor onderzoek met MKB

Onderzoekers van Avans Hogeschool hebben € 850.000 financiering binnengehaald voor onderzoek samen met het MKB. Met het geld wordt er gewerkt aan kennisopbouw, meer kennisuitwisseling en het vergroten van het innovatief vermogen van MKB-ondernemingen.

De Ondernemer 9 juli 2016

Mkb onderzoek

Het nationaal regieorgaan praktijkgericht onderzoek SIA kende in totaal zestien financieringen toe. Drie van deze MKB-financieringen gaan naar projecten van Avans. Belangrijke partner in deze onderzoeksprojecten is het MKB-bedrijfsleven. Bij ieder project zijn ten minste tien MKB’ers betrokken. De projecten gaan in het najaar van 2016 van start en hebben een looptijd van twee jaar. Dit zijn de drie winnende projecten:

Hoger op de ladderHoger op de ladder is een onderzoek dat hergebruik van staal in de staalbouwketen moet stimuleren. Lector Jan Jurriëns leidt het project samen met associate lector Han van Son. Hergebruik van staal zet de ‘gevangen energie’ in gebruikte grondstoffen, verbruikte brandstof en ingezette arbeid telkens opnieuw in. Dat verbruikt dus minder nieuwe energie dan recycling en levert daardoor minder milieudruk op. Om hergebruik beter mogelijk te maken moeten verschillende drempels overwonnen worden. De verschillende ketenpartners denken nu nog te veel vanuit hun eigen doelen en niet vanuit een ketenbenadering van circulariteit. De uitgangspunten van circulariteit passen niet goed in de huidige inkoopstrategieën. En het businessmodel voor de keten en verdienmodel voor de bedrijven voor circulair ontwerp is nog onduidelijk en onzeker. Om deze drempels te overwinnen voert het Expertisecentrum Sustainable Business van Avans Hogeschool onderzoek uit in samenwerking met de twaalf projectpartners, allen bedrijven in de staalbouwketen

BioKleur BioKleur doet onderzoek naar biobased kleurstoffen voor verpakkingsmaterialen. Papier en kunststof zijn de meest gebruikte verpakkingsmaterialen. De MKB-partners in BioKLEUR merken een toenemende vraag naar biobased materialen en zien kansen om nieuwe markten te creëren voor hun producten, vooral als er de mogelijkheid is de materialen 100% biobased te maken. Het probleem is dat biobased kleurstoffen zeer beperkt beschikbaar zijn en vaak niet voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria in papier en kunststof. Daarom worden vooral nog synthetische kleurstoffen gebruikt. Het doel van het project BioKleur is om meer kennis te vergaren over natuurlijke kleuren en de toepassingsmogelijkheden ervan in papier en kunststof. Het project wordt uitgevoerd door Avans Hogeschool in samenwerking met Stenden Hogeschool, federatie NRK, waterschap Brabantse Delta en elf MKB-partners die actief zijn op het gebied van biobased producten, innovatie en design. Dorien Derksen is de betrokken lector en Jappe de Best is de projectleider van BioKleur. SEPAC: Solar Embedded Polymers and Composites Flexibele zonnefolies bieden enorm veel kansen voor nieuwe toepassingen van zonne-energie. Ze voegen de functie energieopwekking toe aan bijvoorbeeld kunststof dakpannen, dakramen, fietswielcovers of spoilers van vrachtauto’s en autodaken. Composiet- en kunststofverwerkende MKB-bedrijven zijn daarom op zoek naar slimme praktische methoden om flexibele zonnefolies te integreren in composiet- en polymeervoorwerpen. Dit moet zoveel mogelijk gebeuren met gebruik van bestaande materialen en productieprocessen. De uitdagingen: de zonnecellen goed verbinden met elektrische circuits, de levensduur en het energie-rendement. Het SEPAC-project moet MKB-ondernemers praktisch inzicht verschaffen in de technische en economische haalbaarheid van het produceren en toepassen van flexibele zonnefolies in composiet en kunststof halffabricaten. SEPAC staat voor Solar Embedded Polymers and Composites. Het projectteam bestaat uit twaalg MKB-bedrijven, Avans Hogeschool en NHL Hogeschool, Solliance en brancheverenigingen NRK PVT en CarrosserieNL. Er zullen zes lectoren, vijftien docent-onderzoekers en circa 150 studenten betrokken worden bij dit project. Avans-lector Karel Spee en projectleider Martèn Driesser leiden het team.