Nieuws Actueel

Baas is té betrokken

Maarten is eigenaar van Webdesign, een bedrijf met tien werknemers.

Belinda Hoff-Van Riesen 9 juli 2016

Hand 819279 1920

Vijf jaar geleden begon hij als eenmanszaak, maar al snel kon hij mensen aannemen. Hierdoor veranderde Maartens rol van medeuitvoerder naar manager. Nu is er een conflict ontstaan met medewerker Michiel. Bij het naderen van een deadline belde Maarten hem een aantal keren in het weekend. Dat vond Michiel ongepast, hij zette zijn telefoon uit.

BemoeizuchtigHij vindt dat Maarten te dicht op zijn werk zit en nogal bemoeizuchtig is. Maarten geeft op zijn beurt aan dat hij zich juist verantwoordelijk en betrokken voelt. Tijdens de mediation ontstaat er begrip voor elkaars gedrag. Om een blijvende verandering te waarborgen wordt Michiel gecoacht op het geven van feedback en Maarten gaat een cursus effectief leiderschap volgen.

Belinda heeft als gecertificeerd MfN-mediator een eigen praktijk met als specialisme arbeidsconflicten. Meer weten? prizma.nl