Nieuws Actueel

Baas mag privéberichten werknemers lezen

Jeroen van Raalte 14 januari 2016

Privechat

Bedrijven mogen privéberichten van hun werknemers op internet volgen. Dit heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bepaald, schrijft de Volkskrant. Het stelde een Roemeens bedrijf dat een werknemer had ontslagen wegens privé chatten onder werktijd, in het gelijk. De Roemeen Bogdan Mihai Barbulescu werd in 2007 ontslagen door zijn werkgever omdat hij met zijn zakelijke Yahoo Messenger-account privéberichtjes had gestuurd naar zijn vrouw en broer. Volgens de huisregels van het bedrijf is dat verboden en was Barbulescu daarvan op de hoogte. Aanvankelijk ontkende hij de aantijgingen van zijn baas, waarna die hem een uitdraai van zijn communicatieverkeer voorlegde en hem ontsloeg. Nadat een Roemeense rechter zijn werkgever in het gelijk had gesteld, stapte Barbulescu naar het Europees Hof omdat hij vond dat zijn werkgever zijn privacy had geschonden. Maar het EHRM stelt nu, acht jaar later, de Roemeense staat alsnog in het gelijk. Volgens het Hof is het niet ‘onredelijk dat een werkgever wil nagaan of werknemers hun professionele taken volbrengen onder werktijd’. Bovendien oordeelde het Hof dat de bekeken Yahoo-account van Barbulescu professioneel was bedoeld en niet privé. Daarom schond het bedrijf niet zijn privacy toen het zich toegang verschafte tot zijn berichten. Ook verdedigde het Hof het gebruik van transcripties van privéchats in de Roemeense rechtszaak, omdat deze het bewijs vormden voor de misstappen van Barbulescu. Het feit dat zijn contactpersonen anoniem bleven in de transcripties achtte het EHRM een voldoende waarborg van de privacy van de verdachte."‘Ik heb niet de indruk dat deze uitspraak heel erg afwijkt van wat rechters al beslissen", zegt arbeidsrechtspecialist Paul Snijders van Witlox Snijders Advocaten. Doorslaggevend is volgens hem dat de werknemer zijn zakelijke account gebruikte voor zijn privéberichten. "Een werknemer moet begrijpen dat een zakelijke account niet dient voor privézaken." Het volgen van privéberichten mag al volgens de Nederlandse wet, meldt de Autoriteit Persoonsgegevens in reactie op de uitspraak. Wel mag er voor de werkgever geen andere mogelijkheid bestaan om de informatie boven water te krijgen. In dit specifieke geval lijkt het erop dat de werkgever een gegronde aanleiding had, aldus Snijders, en dat gedurende een beperkte periode (negen dagen) de communicatie is bespied. "Dan is er sprake van proportionaliteit."