Nieuws Actueel

Baas verwaarloost chronisch zieken

Driekwart van de werkgevers laat chronisch zieken te zeer aan hun lot over. Zij doen te weinig om uitval te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek onder HR-professionals,schrijft het AD.

Van onze redactie 8 september 2016

Pillen ziekte

Een zorgwekkende ontwikkeling, aldus Arbo Unie. Het gebrek aan aandacht is volgens Arbo Unie nog eens extra zorgwekkend, omdat de verwachting is dat het aantal werkenden met een chronische ziekte de komende jaren flink stijgt. Eerder rapporteerde de SociaalEconomische Raad (SER) nog dat in 2030 zo’n 25 procent van de werkenden kampt met een ziekte als diabetes, reuma, een longaandoening of kanker. Werkgevers blijken wel goed op de hoogte van die cijfers. 88 procent zegt hiervan te weten. Tegelijkertijd: ze zijn onvoldoende ingesteld op die nieuwe realiteit, meent Eric Velzing, bedrijfsarts bij Arbo Unie.

Veilige werksfeerVolgens Velzing kan een werkgever veel doen om uitval te voorkomen. Bijvoorbeeld door samen concrete afspraken afspraken te maken over de taakverdeling en over wat haalbaar is binnen het re-integratietraject. Een ander voorbeeld dat hij aanhaalt: het helpt als de werkgever een veilige werksfeer creëert waarbinnen de werknemer zich vrij voelt om zijn wensen en problemen kenbaar te maken. Volgens Arbo Unie zullen bedrijven uiteindelijk wel méér moeten doen voor chronisch zieken. Al was het maar, omdat uitval de bedrijven ook geld kost. Daarbij blijkt extra aandacht en begeleiding een positieve uitwerking te hebben op het herstel van de zieke medewerker.