Nieuws Actueel

Beagle zet zich in voor creatieve innovatie Brabant

Beagle Brabant is een nieuwe netwerkorganisatie waarin universiteiten, hogescholen en ondernemers samenwerken aan innovatie over de grenzen van de sectoren heen. De provincie investeert ruim zeven ton in de samenwerking, de deelnemende partijen dragen gezamenlijk ook zeven ton bij, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Hanneke van de Nieuwenhof 14 april 2016

Beagle

De overheid kan geld geven aan het MKB om te innoveren, maar dan moeten bedrijven wel weten wat ze kunnen innoveren en hoe ze dat moeten aanpakken. Om hen te helpen is Beagle Brabant in het leven geroepen. "Via Beagle Brabant gaan we bevorderen dat bedrijven die willen innoveren sneller en beter geholpen worden door de kennisinstellingen. Dat ze makkelijker bij de aanwezige kennis kunnen komen", zegt Clément Goossens die vanuit de TU/e verantwoordelijk is voor partnerships. "Beagle Brabant kan door zijn grote netwerk bedrijven, instellingen en mensen aan elkaar koppelen om innovatie verder te brengen. Doel is bedrijvigheid, met name op MKB-niveau, te intensiveren." Enkele projecten staan al in de steigers. Zoals de proeftuinen in de landbouw waarbij wordt proefgedraaid met drones om bijvoorbeeld te bepalen wanneer en waar er bewaterd of kalk toegevoegd moet worden. "Een ander mooi voorbeeld is Brainport Healthy Living. Met partijen als Philips, zorgpartijen en Slimmer Leven wordt een ICT-platform ontwikkeld, dat wordt ingezet om ouderen thuis te monitoren, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen." Bij Beagle Brabant draagt Goossens er zorg voor dat de juiste partijen aanhaken bij de projecten die uit de netwerkorganisatie voortkomen. "Wij zoeken naar innovatie op gebieden als hightech systems, agrifood, logistiek maar er ligt ook een focus op sociale innovatie, zorg en gezondheid. En we willen op een vrije en laagdrempelige manier ideeën ophalen bij bedrijven, gemeentes, kennisinstellingen en burgers", benadrukt Goossens. Daarvoor worden allerlei bijeenkomsten georganiseerd. "Wij willen ideevorming op gang brengen en partijen met elkaar verbinden. Dat doen we door inspiratiesessies, maar ook met kennistafels die vaker bijeenkomen om op een bepaald gebied ideeën uit te wisselen en die verder te brengen. Of door innovatiezoektochten om uit te zoeken wat mogelijk is met een nieuw idee of een nieuwe vondst." Dat betekent dat Beagle Brabant vooraf niet exact kan zeggen op welke terreinen er innovaties gaan plaatsvinden. "De organisatie heet niet voor niets Beagle, naar het schip van Darwin", benadrukt Goossens. "Net als hij zijn we op ontdekkingsreis, op zoek naar nieuwe oplossingen. We zullen gaande reis moeten ontdekken hoe die er uit zien."