Nieuws Actueel

Bedolven onder innovatieawards: de algentemmer

Nederlandse ondernemers lopen voorop met oplossingen voor problemen die we vaak niet eens kennen

Leo van Marrewijk | Illustratie: Annemarie Gorissen 25 mei 2016

Algentemmer lg innovatie

Dat geluidsgolven algengroei kunnen tegengaan werd al lang geleden ontdekt door de Amerikaanse marine. Hoe LG Sonic deze vinding toepast, is vrij recent. In 2003 begon het Zoetermeerse bedrijf met een eigen laboratorium. "We zagen al vrij snel dat alg A heel anders reageerde dan alg B," vertelt directeur Yousef Yousef.

De doorbraak kwam toen LG Sonic 1 miljoen euro kreeg na deelname aan een Europees onderzoeksproject. "Met dat geld konden we universiteiten onderzoek laten doen. We kregen in de gaten dat we geen product moesten verkopen, maar een dienst moesten leveren."

KraanwaterLG is actief in ruim vijftig landen, vooral om de drinkwatervoorziening veilig te stellen. "In Nederland hoor je vooral over algen als je twee weken niet in een meertje kunt zwemmen, maar op andere plekken in de wereld zijn de problemen veel groter. In augustus 2014 konden bijvoorbeeld 400.000 inwoners van Ohio dagenlang het kraanwater niet gebruiken vanwege algen."

Algenbestrijding is maatwerk. Welke technieken worden ingezet, hangt af van de algensoort en de omgeving. In de toekomst verwacht Yousef veel van waterdrones. "We draaien daar nu een pilot mee. De resultaten zijn veelbelovend."

InnovatieawardsInmiddels is LG Sonic bedolven onder de milieu- en innovatieawards. Vorig jaar groeide het bedrijf met maar liefst 46 procent. Concurrentie is er nog niet. "Wij hebben inmiddels een enorme kennisvoorsprong en database. Op termijn zou de concurrentie kunnen komen van bedrijven die algen bestrijden met ecologische toevoegingen."

lgsonic.com

Wie ben je?"Yousef Yousef, 33 jaar en directeur van LG Sonic, een bedrijf in Zoetermeer dat zich sinds 2003 bezighoudt met algenbestrijding."

Waar gaat het om?"We gaan met ultrasone geluidsgolven de algengroei tegen en werken op een milieuvriendelijke manier, dus zonder chemische toepassingen. We zijn vooral actief voor grote drinkwaterbedrijven, maar ook in recreatief water werkt onze methode. Binnenkort start in Zoetermeer een pilot met zwemwater."

Oplossing voor?"Ecosystemen die uit balans zijn door een teveel aan algen. Met onze oplossingen kun je de algenconcentratie met 90 procent verminderen. En die laatste 10 procent? We hoeven algen niet uit te roeien; algen horen bij het ecosysteem."

Yousef vergelijkt de systematiek van LG Sonic met die van Google. "Steeds als iemand iets opzoekt, wordt het systeem iets beter. Wij richten het proces zo in dat we van onze klanten voortdurend data aangeleverd krijgen. Daarmee kunnen we de algenbestrijding perfectioneren. Het werkterrein van onze klanten vormt eigenlijk ons veldlaboratorium."