Nieuws Actueel

Dit bedrijf maakt stenen van baggerslip

Het Alblasserdamse ingenieurs- en adviesbureau Netics wil samen met baggeraars en bouwbedrijven een baggerfabriek bouwen in de Drechtsteden, dat schrijft het AD. Het is een landelijk proefproject dat laat zien hoe je van slappe modder stenen, tuintegels of andere bouwstoffen kunt maken.

Van onze redactie 1 maart 2016

Netics

Samen met de gemeenten in de regio is het bedrijf op zoek naar een geschikte plek. Dat zou bijvoorbeeld het nieuwe industrieterrein Dordtse Kil 4 kunnen zijn. De opgewerkte bagger kan dan gebruikt worden voor de fundering van wegen, maar ook voor gebouwen en kantoren.

In Nederland wordt jaarlijks 10 miljoen kubieke meter slib opgebaggerd uit havens, rivieren, sloten en plassen. Het meeste wordt tegen hoge kosten afgevoerd en ergens gestort, terwijl 65 procent nuttig toepasbaar is. Dat kan miljoenen aan transport- en stortkosten besparen.

Netics is expert op het gebied van bouwen met bagger. Het bureau voerde eerder projecten uit waarbij ter plekke baggerslib in textiele zakken (tubes) werd gespoten en daarna gebruikt als oeverbescherming, of werd gerecycled tot vogeleilanden in natuurgebied De Putten.

Kalk,,De volgende stap is om te laten zien dat je met bagger echt kunt bouwen,'' stellen Eldert Besseling en Hugo Ekkelenkamp van Netics. Het bureau heeft een aantal gepatenteerde technieken ontwikkeld waarmee het slib wordt ontwaterd en gestabiliseerd, bijvoorbeeld door er kalk of andere stoffen aan toe te voegen. Vervolgens kan het tot stenen geperst worden. Die stenen kunnen 100 jaar meegaan.

In de baggerfabriek moeten alle technieken en mogelijkheden samenkomen. ,,Het is een proeftuin waar honderdduizenden kubieke meters bagger per jaar rendabel verwerkt kunnen worden. Uit de regio of uit de hele provincie,'' aldus Eldert en Ekkelenkamp.

,,Het is van nationaal belang omdat het een plek wordt waar we op landelijke schaal laten zien dat dit kan. Een plek ook waar kennis wordt ontwikkeld voor alle partijen die zich bezighouden met bagger, ook het onderwijs.''

In hun fabriek lossen schepen de bagger, waarna die in de mobiele pers van Netics wordt ontwaterd en gestabiliseerd. Vervolgens worden er oeverversterkingen, tuintegels en stenen van gemaakt.

Netics werkt al samen met een wegenbouwer, die kan besparen op transport en zand en klei, en een architectenbureau, dat gebouwen met baggerbouwstoffen kan ontwerpen. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen zoekt het verdere samenwerking met baggeraars en aannemers.

Dit jaar wil het bureau het ontwerp van de fabriek afronden. Die kan groter of kleiner worden, afhankelijk van de partners, of zelfs in een mobiele variant in containers worden geplaatst. ,,Omdat hier veel baggeraars zitten is dit de ideale regio,'' aldus het tweetal. Je hebt hier straks alles: van baggermuseum tot baggerfabriek.''