Nieuws Actueel

Bedrijfsleven: 'Ook ruimte voor milieuvervuilende ondernemingen'

Bedrijventerreinen moeten genoeg ruimte houden voor 'milieuvervuilende ondernemingen', zo waarschuwt het regionale bedrijfsleven. In een brief aan gemeenten en provincie pleit het bedrijfsleven voor een gezamenlijke aanpak, bericht het AD.

LEX DE JONGE 4 mei 2016

Bedrijventerrein 1

Daarin moet ook aandacht komen voor de trend om steeds meer woningbouw toe te staan aan de randen van de stedelijke bedrijventerreinen, schrijft voorzitter Rob Perik van de werkgeversorganisatie VNO- NCW Den Haag in de brief. Hij benadrukt dat de komst van huizen er niet toe moeten leiden dat bedrijven in hun functioneren worden belemmerd.

Gezamenlijke aanpakHet is hoog tijd voor een gezamenlijke aanpak, vinden VNO-NCW en vertegenwoordigers van een zestal bedrijvenverenigingen in Rijswijk, Wateringen en Den Haag. De economie trekt momenteel weer aan en de provincie Zuid-Holland wil niet veel nieuwe bedrijventerreinen meer uitgeven. Dus zullen de bestaande terreinen extra bedrijvigheid moeten kunnen opvangen. ,,Als vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven in onze regio willen we daarom in een vroeg stadium bij de plannen betrokken worden,'' zo stelt Perik in de brief.

Werkgelegenheid laaggeschooldenWensen en suggesties hebben de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven al. Zo hopen ze op een gezamenlijke visie die erin voorziet dat er genoeg en ook passende ruimte voor bedrijven op de bedrijventerreinen behouden blijft of gecreëerd wordt.

Zo waarschuwen ze dat ondernemingen in een zwaardere milieucategorie niet goed scoren in de publieke opinie, maar dat deze bedrijven vaak wel werkgelegenheid bieden aan laaggeschoolde arbeidskrachten. Een groep waarvoor er verder juist weinig banen zijn.

Ook willen ze een duidelijke visie op zogeheten functievermenging, zoals de combinatie van woningen aan de randen van de bedrijventerreinen en de ondernemingen op het terrein. Die mag dus niet ten koste gaan van de bestaande bedrijven, zo vindt het bedrijfsleven in de Haagse regio.

Goed zou het ook zijn als de hogere opbrengst van woningen in plaats van bedrijven op de terreinen wordt benut om de rest van het bedrijventerrein op te knappen, zo stellen de partijen.

LeegstandDe provincie Zuid-Holland liet vorig jaar nog weten dat er nauwelijks behoefte is aan nieuwe bedrijventerreinen. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra benadrukte destijds ook dat de provincie zal blijven sturen op het voorkomen van leegstand en daarom dus de nieuwbouw van kantoren, winkels of bedrijventerreinen waar geen behoefte aan is, zal tegenhouden.