Nieuws Actueel

Bedrijfsleven Zuid-Limburg bundelt krachten voor voldoende technici

Op initiatief van DSM bundelen negen bedrijven, tien partners en elf scholen in Zuid-Limburg hun krachten binnen Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Jet-Net geeft jongeren een reëel beeld van bèta en technologie en draagt zo bij aan toekomstig hoogwaardig opgeleid technisch personeel in de regio Zuid-Limburg. Het nieuwe cluster wordt maandag officieel gestart tijdens de eerste Jet-Net Regiocluster bijeenkomst op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen.

Van onze redactie 13 juni 2016

Dsm chemelot geleen

Het Jet-Net Cluster Zuid-Limburg is het eerste cluster in Nederland waar bedrijven concreet samenwerken en een zo gevarieerd mogelijk programma aan scholieren aanbieden. Voorheen stemde ieder bedrijf afzonderlijk zijn onderwijsactiviteiten af op de wensen van individuele scholen. Door de programma’s te clusteren kunnen naast multinationals ook MKB-bedrijven een actievere bijdrage leveren aan de regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en kunnen meer havo/vwo-scholen deelnemen aan de activiteiten van Jet-Net.

Kennisbanen"Het clusteren van programma’s past naadloos in de Visie Chemelot 2025 waarin samenwerking tussen bedrijven centraal staat om de meest concurrerende en duurzame site van West-Europa te worden. In die ambitie speelt onderzoek en ontwikkeling in combinatie met grootschalige productie een belangrijke rol. Goed onderwijs is een van de pijlers daarvan. Het cluster zorgt ervoor dat we ook op de langere termijn goed opgeleide mensen hebben voor het groeiend aantal kennisbanen in de regio", zegt DSM-predident Atzo Nicolaï.

Met het nieuwe cluster in Zuid-Limburg onder leiding van DSM gaan alle regionale spelers zich inzetten om havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van de kansen en mogelijkheden binnen bèta en techniek en te stimuleren voor een bètatechnische vervolgopleiding te kiezen. Hiermee bouwt het netwerk mee aan voldoende hoogwaardig opgeleid technisch personeel voor de toekomstige regionale arbeidsmarkt. Ook voor MKB-bedrijven is dit een belangrijk vraagstuk aangezien zij een belangrijke rol vervullen in de keten van productinnovatie voor Nederlandse grootbedrijven.

StartseinMaandag van 14.30 tot 17.30 vindt het Jet-Net regiocluster bijeenkomst plaats in gebouw 24 op de Brightlands Chemelot Campus. In aanwezigheid van alle betrokken scholen en bedrijven geven Atzo Nicolaï, president DSM Nederland, Beatrice Boots, directie Platform Bèta Techniek en John Monsewije, voorzitter College van Bestuur Stichting Voortgezet Onderwijs – Parkstad Limburg (SVZ-PL) het startsein voor de bijzondere samenwerking.

De negen participerende bedrijven in het cluster: Arlanxeo, DSM, Intertek, OCI Nitrogen, Royal Haskoning DHV, Sabic, Sitech, USG, Vynova

11 Jet-Net scholen Zuid-Limburg; Bernardinuscollege, Charlemagnecollege, Connect College, SG Groenewald, Grotiuscollege, Graaf Huyn College, Philips van Horne SG, Porta Mosana College, Sint Maartenscollege, Sophianum College, Trevianum

10 Jet-Net partners Zuid-Limburg: Approba, Brightlands Chemelot Campus, CHILL, Continium Discovery Center, Head-Starters, University Faculty of Health, Medicine and Life Science, Maastricht University Faculty of Humanities and Sciences, Mijnwater, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschapsbedrijf Limburg