Nieuws Actueel

Bedrijfsovername Monitor: Steeds meer ondernemers willen bedrijf binnen twee jaar verkopen

Het percentage ondernemers dat bereid is om het eigen bedrijf binnen twee jaar te verkopen, is in de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld. Dat blijkt uit de jaarlijkse Bedrijfsovername Monitor van Marktlink. Hiermee wordt bevestigd dat verkoopbereidheid toeneemt wanneer ons een onzekere economische periode staat te wachten.

Redactie De Ondernemer | Foto: Tycho van Dijk 5 november 2019

Bedrijfsovername monitor marktlink

Vorig jaar was tien procent van de ruim 200 geïnterviewde mkb-bedrijven met tien tot tweehonderd medewerkers bereid om binnen twee jaar te verkopen. Het meest recente onderzoek laat zien dat dit nu zeventien procent is. ,,Als het goed gaat met het bedrijf, dan wil de ondernemer daar nog wel een aantal jaar van profiteren”, vertelt Tom Beltman namens Marktlink Fusies & Overnames. ,,Nu er een recessie gloort, staan weer meer ondernemers open voor een verkoop om de waarde van de onderneming veilig te stellen.”

70.000 mkb-bedrijven

,,Van de circa 70.000 mkb-bedrijven wisselen jaarlijks 4.600 bedrijven van eigenaar. Dat is een vervijfvoudiging van het aantal jaarlijkse transacties.” Beltman trekt die conclusie omdat een derde van de geïnterviewden denkt dat de verkoop binnen vijf jaar actueel wordt. Twee derde verwacht binnen tien jaar. De onzekerheid in de markt is ook terug te zien in de waardestijging die ze van hun zaak verwachten. Waar vorig jaar nog ruim zestig procent dacht dat de waardering van het bedrijf in de komende twaalf maanden zou stijgen, is dat dit jaar nog geen veertig procent.

Lees ook: Dit zijn de ondernemerslessen van zakenvrouw Rahma el Mouden

Voor bijna twee derde van de ondernemers is het pensioen afhankelijk van de succesvolle verkoop van het bedrijf. De pensioenonzekerheid leidt ertoe dat ruim 40 procent van de ondernemers morgen zou verkopen bij een goed bod. ,,Dit verklaart wellicht ook het grote verschil tussen het aantal ondernemers dat de intentie heeft om te verkopen en het aantal daadwerkelijk geslaagde transacties. Veel ondernemers schatten de waarde van hun bedrijf, en daardoor hun pensioen, te hoog in. Hierdoor is verkoop in de praktijk nog geen optie.”

Interessant voor buitenlandse bedrijven

Een ruime meerderheid van de ondervraagden onderschrijft dat Europese ondernemers binnen Europa moeten uitbreiden om concurrerend te blijven met Azië en de VS. Circa 40 procent ziet een toename in internationale transacties. Zie kiezen voor een internationale koper omdat gedacht wordt dat buitenlandse partijen meer geld betalen. Ook geloven ze dat ze interessanter zijn doordat ze zich in een niche bevinden die aantrekkelijk is voor buitenlandse partijen.

,,De Nederlandse ondernemer heeft het hier bij het rechte eind, want in de praktijk zien wij dat buitenlandse partijen vaak bereid zijn meer te betalen dan Nederlandse partijen. Uit een ander recent onderzoek onder dezelfde doelgroep blijkt bijvoorbeeld dat in Duitsland gemiddeld 20 procent meer betaald wordt voor een MKB-bedrijf.”

Lees ook: Wie wordt de Meest Inspirerende Ondernemer van het Jaar?

Over het algemeen ziet de Nederlandse ondernemer voldoende groeikansen in de binnenlandse markt en zit hij daarom niet direct te springen om een buitenlands avontuur. Slechts 10 procent van de ondernemers zou een bedrijf in het buitenland willen kopen. De buurlanden Duitsland en België zijn hierbij het meest in trek. De belangrijkste redenen om geen bedrijf in het buitenland te kopen, zijn met name ingegeven door taalbarrières, cultuurverschillen en verschillen in wetgeving.

Investeerder

Op de vraag of een ondernemer bereid is een deel van zijn bedrijf te verkopen aan een investeerder als die wat toevoegt aan het bedrijf, gaf vorig jaar een meerderheid nog aan dat niet te willen. Nu is dat slechts 46 procent. ,,De Nederlandse overnamemarkt is volwassen. Met ruim 200 investeringsfondsen zijn er veel kopers op de markt. In circa 40 van de transacties is de koper een investeerder. Het is een goede zaak dat de perceptie van ondernemers steeds dichter bij de realiteit komt aangaande investeerders. Steeds meer ondernemers zien investeerders als een logische potentiële koper.”