Nieuws Actueel

Merendeel bedrijven leeft arboregels niet goed na

Er zijn veel meer bedrijven die niet aan belangrijke arboregels voldoen dan bedrijven die zich wel aan de regels houden. Het goede nieuws: er is een voorzichtige verschuiving in de goede richting gaande.

De Ondernemer | Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen 16 juli 2019

Verkeerscentrale Rijkswaterstaat

Vorig jaar beschikte een derde van de bedrijven over een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een risico-inventarisatie. In 2016 voldeed 27 procent van de bedrijven aan deze verplichtingen uit de Arbowet: 6 procent minder dan in 2018. Dit blijkt uit het onderzoek Arbo in Bedrijf 2018 van de Inspectie SZW.

Betere preventie nodig

,,Inspecteurs zien verbeteringen, maar komen nog te vaak bedrijven tegen waar de zaken niet op orde zijn’’, constateert inspecteur-generaal Marc Kuipers. ,,Arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsklachten kunnen en moeten beter worden voorkomen.’’ Opgepast: de Inspectie SZW kan een bedrijf direct beboeten als een risico-inventarisatie en -evaluatie ontbreekt.

Lees ook: Bedrijven handelen in strijd met AVG om veiligheid te waarborgen

Bedrijven moeten zo’n RI&E opstellen om de kans op gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Het aandeel bedrijven met RI&E is toegenomen van 45 procent in 2016 tot 49 procent in 2018. Ruim 80 procent van de werknemers werkt bij een bedrijf met een RI&E. Dit komt doordat grote bedrijven vaker voldoen aan arboverplichtingen dan kleine.

Beeldschermwerk grootste risico

Volgens het onderzoek vormt beeldschermwerk het grootste risico: het speelt bij ruim de helft van de bedrijven. Werken op hoogte, hard geluid en trillingen komen als risico het vaakst voor in de bouw. Kracht zetten, repeterende bewegingen en ongunstige lichaamshoudingen het vaakst in de landbouw.

60 tot 78 procent van de bedrijven heeft voldoende of goede maatregelen genomen om werknemers te beschermen. Meer dan de helft van de bedrijven biedt een rustruimte aan voor zwangere vrouwen en zo’n 70 procent past voor hen de arbeidsomstandigheden en werktijden aan.

Lees ook: Basiscontract Arbodienstverlening: geen kostenpost, maar een slimme investering

Inspecteurs komen nog te vaak bedrijven tegen waar de zaken niet op orde zijn

Marc Kuipers, Inspectie SZW