Nieuws Actueel

Bedrijven gelijk dicht

Diane Hoekstra 28 januari 2016

Vanzanenburgemeesterutrecht1065

Burgemeester Jan van Zanen legt winkels op de Amsterdamsestraatweg collectieve sluitingstijden op, om de overlast op de straat tegen te gaan. Bewoners en ondernemers klagen al tijden over geluidshinder en verrommeling. Dat meldt het AD donderdag.

Volgens de burgemeester is de overlast op de Amsterdamsestraatweg de laatste maanden weliswaar aanvaardbaar gebleven, maar daarvoor is wel hoge inzet van Toezicht en Handhaving nodig geweest. Bij afname van dit toezicht, bestaat er volgens Van Zanen een gerede kans dat de overlast weer zal toenemen.

Omdat het beheersbaar houden van de overlast een 'onverantwoord' beslag legt op de capaciteit van gemeente en politie, maakt Van Zanen gebruik van zijn bevoegdheid om collectieve sluitingstijden op te leggen. De gemeente sluit de bedrijvigheid in een deel van de straat voor een bepaald deel van de avond of nacht.

Van Zanen kijkt nog naar de precieze uitwerking, zoals de tijden en het gebied waar deze maatregel van toepassing zal zijn. Als de sluittijden opgelegd zijn, wordt de situatie door de gemeente in de gaten gehouden en indien nodig aangepast.

MeewegenDe bewoners en ondernemers worden geïnformeerd over het voornemen van de burgemeester en krijgen de mogelijkheid vooraf hun mening kenbaar te maken. De reacties van omwonenden en ondernemers laat de burgemeester nadrukkelijk meewegen bij het toepassen van zijn bevoegdheid.

Het opleggen van vaste sluitingstijden is een rigoureuze ingreep en ligt politiek zeer gevoelig. De grootste coalitiepartij D66 vindt de maatregel te drastisch. "De goeden mogen niet onder de kwaden lijden'', stelt raadslid Arjan Kleuver.