Nieuws Actueel

Bedrijven én de regionale economie helpen

In oktober 2015 werd Innovatiefonds Overijssel opgericht, met PPM Oost als fondsmanager. Met dit fonds investeert Provincie Overijssel in kansrijke bedrijven om de regionale economie en werkgelegenheid te versterken.

Anno Oude Engberink 19 april 2017

Debiteur

“In de eerste plaats is het van belang dat bedrijven weten dat dit fonds bestaat,” zegt Pieter Rhemrev, adjunct-directeur van PPM Oost.

“Er zijn bedrijven die aan het begin staan van hun levenscyclus en die een goed ondernemingsplan hebben met een realistisch onderbouwde financiële paragraaf waaruit toekomstvisie blijkt. Met het innovatiefonds kunnen zij een belangrijke stap voorwaarts zetten en daarmee ook bijdragen aan de regionale economie,” aldus Rhemrev.

Lees ook: Twente maakt zich op voor het Business Festival

“Maar,” vervolgt hij, “ik wil ook een appel doen aan die ondernemers die op dit moment geen financieringsbehoefte hebben. Laten zij zich de vraag stellen waar ze over vijf of tien jaar willen staan en of ze met de bestaande financiële middelen bijvoorbeeld succesvolle productontwikkeling op de langere termijn kunnen garanderen. PPM Oost gaat daarover graag met hen in gesprek, bijvoorbeeld over adequate manieren van financiering passend bij de gestelde doelen.”