Aangeboden door Manpower

Branded Content Actueel

Bedrijven niet klaar voor Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond flexibele arbeidscontracten en ontslag. Er blijkt nog veel werk te verzetten voordat deze nieuwe wet, de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ingaat. Een derde van het bedrijfsleven stelt nog nooit van de WAB gehoord te hebben, blijkt uit onderzoek van CG Research in opdracht van Manpower Nederland.

Van onze redactie 22 oktober 2019

Contract wab werkgever werknemer

Met de WAB wil het kabinet het voor werkgevers interessanter maken om mensen in vaste dienst te nemen en meer perspectief creëren voor werkenden. ,,Het verrast me dat er nog steeds bedrijven niet goed voorbereid zijn”, zegt Janine Bos, directeur van Manpower Nederland. ,,De voorlichtingscampagne van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is duidelijk niet aan dovemansoren gericht.”

49 procent weet niet wanneer

Van alle ondervraagden binnen het onderzoek (517 werkgevers en HR-verantwoordelijken) weet bijvoorbeeld de helft (49 procent) niet wanneer de nieuwe wet van kracht wordt. Bos: ,,Van de bedrijven die wel van de WAB hebben gehoord, kent 25 procent de inhoud niet of nauwelijks. Dat lijkt acceptabel, maar op individuele onderdelen van de wet is de kennis nog onvoldoende. Het is natuurlijk taaie kost, maar we raden ondernemers echt aan zich in de wet te verdiepen, anders heb je geen idee welke gevolgen deze voor jouw organisatie heeft. Maak je bijvoorbeeld veel of weinig gebruik van oproepkrachten? En heb je payrollers voor je werken? Het is allemaal van invloed.”

WAB-checklist

Dit is wat je voor januari 2020 kunt, of eigenlijk: móet doen.

Controleer hoe lang oproepkrachten al voor jou werken - Vanaf 1 januari moet je oproepkrachten die 12 maanden of langer in dienst zijn een aanbod doen voor een vast aantal uren.

Maak je gebruik van payrollmedewerkers? - Door de WAB krijgen payrollmedewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij jou in dienst zijn. Als je medewerkers inhuurt via een uitzend- of payrollbedrijf, informeer dan dat payrollbedrijf alvast over de arbeidsvoorwaarden van je eigen medewerkers.

Bereid je voor op de veranderde transitievergoeding - Vanaf 1 januari moet je bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het recht op deze vergoeding gaat al in vanaf de eerste werkdag.

Bereid je voor op veranderende WW-premies - Als werkgever betaal je vanaf 1 januari 2020 een lagere WW-premie voor werknemers in vaste dienst dan voor werknemers met een flexibel contract. Je moet in de loonaangifte de juiste WW-premie afdragen.

Uit het Manpower-onderzoek blijkt verder dat slechts een op de drie respondenten (32 procent) weet welke gevolgen de WAB heeft voor hun bedrijf. Minimaal twee derde van de ondervraagden geeft echter ook aan informatie over (onderdelen) van de wet te hebben opgezocht of dit in de toekomst te gaan doen. Los van de checklist hierboven is er een uitgebreide, praktijkgerichte WAB e-learning ontwikkeld, die door Manpower in de ‘Week van de WAB’ gratis wordt aangeboden. Deze is aan te vragen via weekvandewab.nl.

tracking pixel
tracking pixel