Nieuws Actueel

Bedrijven tegen windmolenpark in Nijverdal

Bedrijven zijn bang dat de vestiging van windmolenpark leidt tot beperking van gebruiksmogelijkheden op 't Lochter.

Van onze redactie 14 april 2016

Windmolen stock 1

De leden van de Businessclub Hellendoorn-Nijverdal (BCHN) en Parkmanagement 't Lochter zien weinig tot niets in de vestiging van een kleinschalig windmolenpark op bedrijventerrein 't Lochter 3. Dat blijkt uit een enquête die beide verenigingen recentelijk hebben gehouden naar aanleiding van het initiatief van het consortium ReggeWind. Dat wil drie grote windmolens plaatsen op het nog bijna lege bedrijventerrein op de grens van Wierden en Nijverdal.

BriefIn een brief aan het Hellendoornse college schrijven de Businessclub Hellendoorn-Nijverdal en Parkmanagement 't Lochter dat 111 bedrijven naar hun mening over dit onderwerp is gevraagd. Er hebben uiteindelijk 43 bedrijven gereageerd, waarvan de overgrote meerderheid (36) aangaf tegen de komst van windmolens te zijn. Vijf bedrijven waren voor en twee hadden geen mening.

Lochter 3In aanvulling op deze enquête is eveneens de mening gepeild van Alfa Accountants en Niverplast, de enige twee bedrijven die nu al op 't Lochter 3 zijn gevestigd. Ook zij zijn tegen een windmolenpark op het terrein. De ondernemers hebben grote twijfels over de (financiële) haalbaarheid van het plan en de eventuele consequenties daarvan voor individuele bedrijven, nu nog braakliggende percelen en het gehele bedrijventerrein. Bedrijven zitten namelijk absoluut niet te wachten op een inperking van de gebruiksmogelijkheden van hun terreinen als gevolg van de komst van het windmolenpark, is de conclusie.

DraagvlakHet steekt de Businessclub en het Parkmanagement, die benadrukken op zich niet tegen duurzame energie en windmolens te zijn, dat ReggeWind tot nu toe niet de moeite heeft genomen om beide verenigingen een toelichting op zijn initiatief te geven. En dat terwijl de gemeente Hellendoorn het creëren van voldoende draagvlak als belangrijke voorwaarde voor het doorgaan van dat plan heeft genoemd.

De tegenstanders, verenigd in de werkgroep 'Geen Windturbines in Nijverdal', hebben die moeite wel genomen en de ondernemers blijkbaar weten te overtuigen van hun bezwaren tegen dit initiatief. In de brief aan het college schrijven Businessclub en Parkmanagement dat hun standpunt is gebaseerd 'op het nu voorliggende plan en vele vraagtekens die wij daarbij hebben'.