Nieuws Actueel

Bedrijventerrein De Poel V komt toch weer in beeld

Vanwege de toenemende belangstelling van bedrijven om zich in Goes te vestigen, wil de gemeente onderzoeken op welke termijn De Poel V beschikbaar kan komen.

Luc Oggel | Foto: Stock 23 januari 2017

Bouw Thinkstock 6

Dat nieuw aan te leggen bedrijventerrein zou dan aan de westkant van Deltaweg (A256) komen. Het plan om de Deltaweg over te springen voor uitbreiding van de Poel ligt er al jaren, maar vanwege de economische malheur van de afgelopen jaren kwam er letterlijk niets van de grond.

Inmiddels is het tij gekeerd en willen bedrijven zich weer vestigen op De Poel of uitbreiden. Volgens wethouder Derk Alssema is er daarom 'alle reden' om de Poel V weer van stal te halen. ,,We hebben het gevoel dat de combinatie van de aantrekkende economie en de nieuwe aansluitingen op de A58 (die dit najaar gereed zijn, red.) de belangstelling aanwakkert."

De Poel

Afgelopen jaar waren er veel ontwikkelingen op De Poel. Zes bedrijven pleegden nieuwbouw, anderen breidden uit of vertrokken een bestaand pand. Dit jaar zullen Agri Sneltank (bij de nieuwe aansluiting), Dela (bouw crematorium, naar verwachting in april) en Bouman Kantoor Totaal (uitbreiding naast het bestaande pand) van zich doen spreken.

Vier andere bedrijven zullen volgens de gemeente een kavel kopen en nog eens negen anderen hebben een reservering op een kavel. Verder staan er drie bedrijven op de wachtlijst voor een kleine kavel. Alssema: ,,Als de nu gereserveerde kavels zijn verkocht, hebben we nog negen kavels beschikbaar. Omdat het veelal lokale bedrijven uit Goes en de omliggende gemeenten zijn die uit hun bestaande pand groeien, overleggen we met de andere gemeenten over de komst van De Poel V."

Vol lof

Volgens de wethouder zijn ondernemers vol lof over de vormgeving van het deel van de Poel waar nu grond wordt uitgegeven. ,,Mooie zichtlocaties aan de snelweg en Nansenbaan, brede, vrachtverkeervriendelijke wegen, van de weg gescheiden fietspaden voor het woonwerkverkeer en veel groen en water."

Andere factoren die meespelen zijn de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantrekkelijke erfpachtregeling en de wijze waarop bedrijven worden begeleid bij het maken van de kavelkeuze en bij de procedure om te komen tot een bouwvergunning. ,,Daarnaast is het zo dat ondernemers zich graag vestigen in een gebied waar zichtbaar veel bedrijvigheid is, er wordt druk gebouwd en ontwikkeld en dat spreekt ondernemers aan", aldus Alssema.

Overigens is er, in afwachting van de ontwikkeling van de Poel V, ook een plan om een groot zonnepark aan te leggen ten westen van de A256.