Nieuws Actueel

Werkgevers kunnen meer van oudere medewerkers profiteren

Werkgevers kunnen meer van oudere medewerkers profiteren dan ze beseffen, blijkt uit onderzoek van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Nog steeds is het voor mensen van boven de 57 moeilijker om een nieuwe baan te vinden en dat terwijl ze vaak goed presteren.

Marloe van der Schrier (AD) 7 november 2019

Oudere man werken profiteren anp werknemer werkgever

Een oudere man bekijkt vacatures bij een uitzendbureau. Foto: ANP

Wie in een zogenaamd outplacementtraject van werk naar werk wordt begeleid, heeft in de meeste gevallen een goede kans op een nieuwe baan. Maar dat geldt niet voor mensen van boven de 57 jaar, bij die groep slaagt maar 47 procent in het vinden van nieuw werk. Dat schrijft het AD.

Dat blijkt uit het Nationaal Outplacement onderzoek, uitgevoerd door branchevereniging OVAL. De branchevereniging zet zich in voor alle bedrijven die zich bezighouden met duurzame inzetbaarheid en analyseerde zo’n 3000 outplacementtrajecten waarin mensen in 2018 naar een nieuwe baan werden begeleid. Het aantal succesvolle trajecten - vaak aangeboden bij reorganisaties - steeg licht: van 70 procent in 2016 naar 73 procent het afgelopen jaar.

Krapte op de arbeidsmarkt

Voor oudere werknemers, in dit onderzoek zijn dat 57-plussers, was echter het tegendeel het geval, daar was sprake van een daling. In 2016 vond 52 procent een baan door middel van een dergelijk begeleidingstraject, het afgelopen jaar zakte dat af naar 47 procent. ,,Dat is jammer”, zegt Petra van de Goorbergh, directeur van OVAL. ,,Als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt is iedereen hard nodig, ook oudere werknemers.” Ter vergelijking: bij mensen onder de 40 was 83 procent van de trajecten succesvol.

Lees ook: Driekwart werkgevers denkt dat loonkloof niet voorkomt in eigen organisatie

Beeldvorming

Van de Goorbergh ziet een belangrijke oorzaak in de beeldvorming van werkgevers. ,,Die is toch niet zo positief. De oudere werknemer zou minder flexibel zijn en de arbeidskosten zouden niet opwegen tegen de arbeidsproductiviteit. Maar uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt van die beeldvorming niets te kloppen. Werkgevers zijn juist heel tevreden over oudere werknemers.”

Een andere belangrijke reden: te weinig vaardigheden. Het gaat om een generatie waarbij weinig aandacht is besteed aan bijscholing. Mensen die hun baan verliezen zijn bovendien vaak actief in krimpberoepen, vertelt Van de Goorbergh. Denk aan de grafische sector of administratief werk dat verdwijnt. Ook secretaressefuncties of banen in de productie en het magazijn worden steeds vaker anders ingericht. ,,Je moet uitgerust zijn om nieuwe functies te kunnen doen en dus blijven investeren in bijscholing”, aldus Van de Goorbergh. ,,De baan voor het leven bestaat niet meer.”

Taak werkgever

Daar ligt dus ook een taak voor de werknemer. Al denkt Van de Goorbergh dat het vooral belangrijk is dat de beeldvorming over oudere werknemers beter wordt. ,,Succesvolle voorbeelden zouden meer gedeeld moeten worden. Werkgevers met goede ervaringen moeten daarover vertellen zodat de beeldvorming verandert. Het is een olievlek die zich moet verspreiden.”

Arbeidsmarkt in kaart

Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn werkgevers over het algemeen tevreden over het presteren van oudere medewerkers. Dat staat in de online publicatie Arbeidsmarkt in kaart, waarin ontwikkelingen in het personeelsbeleid van de afgelopen jaren centraal staan. Driekwart (77 procent) van de werkgevers vindt dat 55-plussers in hun organisatie even goed functioneren als jongere werknemers. 13 procent is van mening dat ouderen zelfs beter presteren. Slechts 1 op de 10 werkgevers vindt dat 55-plussers in hun organisatie slechter functioneren dan werknemers die jonger zijn.